Osakasfoorumi

Keskustelufoorumi Lumituulen osakkaille

Lumituulen yhtiökokouksen 4.5.2011 päätöksiä

Forums: 

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 4.5.2011 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2010. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan jatketaan Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston kehittämistä hakemalla rakennus- ja vesilupia sekä pyritään keräämään tietoja investointipäätöksen tekemistä varten asiassa. Samanaikaisesti kehitetään myös muita voimalanpaikkoja.

Tavoitteena on Sähkäleen uusiminen vuoden 2012 aikana. Tästä asiasta pidetään syksyllä 2011 ylimääräinen yhtiökokous. Budjetti vuodelle 2011 on hankkeisiin panostamisen vuoksi n. 143 000 euroa tappiollinen.

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ke 4.5.2011

Forums: 

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään keskiviikkona 4.5.2011 alkaen klo 18.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa IV (Unioninkatu 34, 2. krs). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään maanantaina 2.5. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Lapinlahdenkatu 21 B 41-42, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja valtakirja on esitettävä viimeistään paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 17.55 mennessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan lausunto ovat viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

Syöttötariffit vihdoin käyttöön

Forums: 

Myös Lumituulen uudet tuulivoimahankkeet tulevat taloudellisesti mahdollisemmiksi toteuttaa, kun uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tukijärjestelmä saadaan vihdoin käyttöön. Syöttötariffin taso ei kuitenkaan vielä riitä avomerituulipuistojen rakentamiseen.

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jonka seurauksena laki uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta tulee kokonaisuudessaan voimaan 25.3.2011 alkaen. Laki tuli jo osittain voimaan vuoden vaihteessa, mutta tukijärjestelmien mukaisen valtiontuen käyttöön tarvittiin Euroopan komission hyväksyntä.

Komissio hyväksyi tuulivoiman ja biokaasusähkön syöttötariffeihin liittyvän tukijärjestelmän viime viikolla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston yvasta

Forums: 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi ma 9.8.2010 lausuntonsa Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Tämä päättää ympäristövaikutusten arvioinnin.

Yhteysviranomainen katsoo, että selostus pitää sisällään pääpiirteittäin ne asiat, joita tuleekin esittää. Lausunto on aineistoltaan mittava, mutta siihen on jäänyt myös puutteita ja joitakin epävarmuustekijöitä.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen vaihtoehtojen vertailua ja toteuttamiskelpoisuutta ei analysoida selostuksessa riittävällä tavalla hankevaihtoehdoista VE2a, VE2b, VE3a ja VE3b.

Voimaloiden sijoittelussa tulisi pohtia myös sellaista vaihtoehtoa, joka jättäisi hankealueelle selkeän väylän lintujen muuttoreitille.

Valitun perustamistavan, betonikasuunin ympäristövaikutuksia ei ole selostuksessa juuri tuotu esiin.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Osakasfoorumi