Osakasfoorumi

Keskustelufoorumi Lumituulen osakkaille

Lumituulen varsinaisen yhtiökokouksen 13.6.2012 päätöksiä

Forums: 

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 13.6.2012 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan jatketaan Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston kehittämistä hakemalla rakennus- ja vesilupia sekä pyritään keräämään tietoja investointipäätöksen tekemistä varten asiassa 2013.

Tavoitteena on edelleen Sähkäleen uusiminen vuoden 2013 aikana ja muiden paikkojen jatkokehitys. Tarvittaessa otetaan debentuuri tai lasketaan lisää osakkeita liikkeelle vanhan korotusvaltuutuksen nojalla. Vuoden 2012 budjetti on tappiollinen noin -92000 euroa kehityskustannusten vuoksi.

Hallitukseen valittiin Milja Eskola, Sampsa Hario, Juhani Ikonen, Mikko Jalas, Pirjo Pentikäinen, Lauri Saarinen ja varajäseniksi Erkki Kataja ja Aarne Koutaniemi. Hallitus valitsi elokuussa puheenjohtajakseen Milja Eskolan.

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ke 13.6.2012

Forums: 

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään keskiviikkona 13.6.2012 alkaen klo 18.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 7 (Fabianinkatu 33). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään maanantaina 11.6. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja valtakirja on esitettävä viimeistään paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 17.55 mennessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan lausunto ovat viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen.

Sähkäleen uusiminen siirtyy vuoteen 2013

Forums: 

Valitettavasti tuulivoimalamme uusiminen Lumijoella siirtyy vuodella eteenpäin.

Uuden voimalan toimittaja on kesken sopimusneuvotteluiden ilmoittanut, ettei voimalan toimitus onnistukaan aiemmin kerrotussa aikataulussa.

Debentuurilainan merkinnät on palautettu ja tästä on tiedotettu merkitsijöille erikseen.

Lehdistötiedote 23.3.2012 - Lumituuli keräsi miljoona euroa pääomia omalla tavallaan

Forums: 

Suomen ensimmäinen kuluttajaomisteinen tuulisähköyhtiö Lumituuli Oy keräsi Lumijoella sijaitsevan tuulivoimalansa uusimiseen ensin vuodenvaihteessa n. 430000 euroa osakeannilla ja nyt helmi-maaliskuussa toiset n. 430000 euroa debentuurilainan liikkeellelaskulla. Yhtiöllä on nyt tavoiteltu miljoonan euron omarahoitusosuus kassassa.

"Yleensä joukkovelkakirjalainoja laskevat liikkeelle pankit ja suuryritykset, mutta meillä on paljon yhtiöön sitoutuneita osakkaita, joille halusimme tarjota tilaisuuden sijoittaa tuulivoimaan ilman välikäsiä ja merkintäpalkkioita", yhtiön toimitusjohtaja Sampsa Hario kertoo.

Debentuurilainaa oli tarjolla korkeintaan 500 000 euroa, joten lähes koko laina merkittiin. Kuluja debentuurilainamerkinnän järjestämisestä aiheutui vain muutamia tuhansia euroja.

Lumituuli kiittää merkitsijöitä luottamuksesta!

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sampsa Hario, sampsa.hario@lumituuli.fi, p. 040-5858483
www.lumituuli.fi/press

***

Sivut

Tilaa syöte RSS - Osakasfoorumi