Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuisto

Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuisto, Oulu/Hailuoto
 

Kehittäjäosapuolet ovat päättäneet Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston kehittämisen johtuen arvioiduista ympäristövaikutuksista.

Kesällä 2015 Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta saadussa lausunnossa tultiin siihen tulokseen, että vähäisiä suurempia vaikutuksia Natura-alueiden suojeluarvoihin on, ja tuulipuiston hankekehittäjät päättivät keskeyttää kehitystyön. Oulunsalo-Hailuoto -merituulipuistohankkeella ei nyt nähdä olevan toteuttamismahdollisuuksia.

Yhteensä kehitystyö maksoi yli miljoona euroa, jonka maksoivat hankekehitysosapuolet. Ympäristöselvitysten tulokset ovat viranomaisten ja tutkijoiden julkisesti saatavilla. Hankekehittäjät kiittävät Oulun kaupunkia, Hailuodon kuntaa ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskusta yhteistyöstä.