Tietosuojaseloste

Lumituuli Oy:n henkilötietojen käyttö

Lumituuli Oy:n (”Lumituuli”) sivuilla kerätään sähköpostiosoitteita uutiskirjettä varten sekä ajoittain kerätään yhteystietoja osakeantien tai debentuurilaina-antien yhteydessä. Osakkaiden tietoja säilytetään osake- ja osakasrekisteriä varten. Henkilötiedot kerätään asiakkaalta heidän suostumuksellaan ja niitä ei käytetä muuhun.

Henkilötietoja käsitellään osakkuuden ja asiakkuuden hallinnassa, markkinoinnissa ja lakisääteisten tehtävien täyttämisessä. Henkilötietoja säilytetään käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen aika, yleisesti asiakkuuden voimassaolon ajan. Tieto osakkuudesta luovutetaan osakeyhtiölain mukaisesti, sekä Ekosähkö Oy:n tarkistaessa osakkuuden sähkönmyyntisopimuksen solmimista varten.

Sinulla on oikeus:

- Saada pääsy omiin tietoihisi. Lumituuli ilmoittaa henkilön pyytäessä käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuspyyntö on lähetettävä yhtiölle kirjallisena osoitteeseen Lumituuli Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki tai sähköpostitse info@lumituuli.fi

- Poistaa, oikaista ja täydentää tiedot Lumituulen järjestelmissä. Henkilö voi pyytää Lumituulta poistamaan, korjaamaan, täydentämään häntä koskevat tiedot järjestelmissään. Poistamiseen on oikeus, ellei käsittelyllä ole laillista perustetta. Pyyntö on lähetettävä Lumituulelle kirjallisena osoitteeseen Lumituuli Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki tai sähköpostitse info@lumituuli.fi

- Kieltää Lumituulta käyttämästä henkilötietojasi markkinointiin. Kiellosta voi ilmoittaa Lumituulelle sähköpostilla info@lumituuli.fi

Lumituuli käyttää verkkosivustojensa käytön seurannassa Google Analyticsiä ja evästeitä (”Cookies”).

 

Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Lumituuli Oy

Eerikinkatu 27

00180 Helsinki

 

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Toimitusjohtaja Sampsa Hario

Lumituuli Oy

Eerikinkatu 27

00180 Helsinki

 

3. REKISTERIEN NIMET

Sähköpostituslista

Verkkosivujen rekisteri

 

4. REKISTERIEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lumituulen toiminnasta tiedottaminen, markkinointi ja kävijöiden seuranta

 

5. REKISTERIEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää sähköpostilistan osalta seuraavia tietoja:

- Liittymisajankohta

- Henkilön antama nimi ja sähköpostiosoite

- IP-osoite

Käyttötietojen seurannan osalta rekisteri sisältää lisäksi seuraavia tietoja:

- Tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio)

- Verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot (millä sivulla käyty, mistä on tultu sivuille, klikkaukset, hakusanat, joilla tultu jne.)

- Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Rekisteröityneiden käyttäjien osalta rekisteri sisältää lisäksi seuraavia tietoja:

- Mahdollisesti annettu nimimerkki, osoite, puhelinnumero, tilinumero maksunpalautusta varten ja muut vapaaehtoisesti annetut käyttäjätiedot

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä tallentamalla automaattisesti verkkosivuilla tehtävät sivukyselyt.

Käytämme evästeitä (cookies) palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Käytämme Google Analyticsiä, mutta anonymisoimme käyttäjät identifioivan datan.

 

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei yleisesti luovuteta yhtiön ulkopuolelle ellei laki sitä edellytä. Osakkuudesta annetaan tieto Ekosähkö Oy:lle sekä osakeyhtiölain mukaisesti sitä muuten pyytävälle.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. REKISTERIEN SUOJAUS

Asiakasrekisteriin pääsee käsiksi ainoastaan ylläpitotunnuksilla, jotka ovat käytössä ainoastaan työntekijöillä, jotka tarvitsevat pääsyn rekisteriin.

 

9. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus pyytää seloste siitä, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja toimittaa rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa rekisterinpitäjän osoitteeseen.