Tuotantotilastot

(1 MWh = 1000 kWh)
sininen = Sähkäle, Lumijoki ja vihreä = Sipi, Ii

Kuluvan kuun sähköntuotanto

Edellisen kuun sähköntuotanto

Vuoden 2024 kuukausituotot ja kokonaiskertymä

(1 GWh = 1.000.000 kWh)

Tilastot eivät ole reaaliaikaisia, vaan päivittyvät eri voimaloilla eri tahtiin. Uuden Sähkäleen on mahdollista tuottaa sähköä yhden päivän aikana noin 48 megawattituntia ja Sipin noin 20 megawattituntia. Ylläoleviin kuvioihin voimalan arvioitu tuotanto (pisteviiva) on laskettu jakamalla arvioitu vuosituotanto kuukausille aiemman tuotantojakauman perusteella.

Ohje kuvaajien tulkintaan:
- Pylväät kuvaavat päivätuotantoa (sininen on Sähkäle ja vihreä Sipi) ja niiden asteikko on vasen pystyakseli (yksikkö MWh)
- Tumman sininen katkoviiva on kuukauden keskiarvoisen yhteistuotannon kertymä ja sen asteikko on oikea pystyakseli (MWh)
- Vihreä viiva on Sipin kumulatiivinen tuotanto ja sen yläpuolella oleva vaaleansininen Sähkäleen. Näiden kehittymistä voi verrata keskiarvoisen tuotannon viivaan, ja näin tarkastella miten kuukausituotanto kehittyy keskimääräiseen verrattuna.

Kuvio, jossa tuotannot vuosina 1999-2006.

Vuosittainen sähköntuotanto vuosina 1999 - 2024

Linkkejä:

Ilmatieteen laitoksen meriennuste (ks. Perämeri).