Ii, Sipi

Ii, Sipi

Teho ja tyyppi: 1 x 800 kW Enercon E-53
Napakorkeus: 73 m
Roottorin halkaisija: 53 m
Tuotanto: 1900-2100 MWh/v (950 kerrostalokaksion kulutus)
Investointi: 1,4 milj. euroa
Valmistumisaika: 2/2014

Näytä suurempi kartta

Lumituuli rakentaa uutta voimalaa Iin Laitakarintien varteen. Paikka on hyvätuulinen, syrjäistä metsämaata ja helppo rakentaa. Sinne vie hyvä tie ja rakennuslupa on jo. Voimala liitetään Iin Energian sähkön jakeluverkkoon. Voimalalle tulee 15 vuoden huoltosopimus, jossa taataan 95 %:in käytettävyys.

Yhtiö on tilannut saksalaiselta Enerconilta voimalan asennettavaksi vuoden 2013 aikana. Maanrakennustyöt aloitetaan jo elokuussa, perustuksia rakennetaan syksyn aikana ja voimaloiden pystytys tehdään ennen lumia. Tavoitteena on käyttöönotto vuoden loppuun mennessä.


Maanrakennustyöt on aloitettu 12.8.2013

Iin Laitakarissa työmaalla on saatu lapio maahan! Alueella rakennetaan lyhyttä työmaatietä, voimalan perustan alle tulevaa kantavaa kivimurskekerrosta sekä alustaa nosturille. Maanrakennuksen suunnittelijana on toiminut Pöyry, rakentajana on Andament Oy ja aliurakoitsijana paikallinen maanrakennusyrittäjä R. Jussila Oy. Maanrakennuksen ensi vaiheen pitäisi valmistua elokuun jälkipuoliskolla.


Perustan alustaa esikuormitetaan 16.8.2013

Alueen maanrakennus on saatu pääosin vietyä läpi. Voimalan perustan alla olevaa louhekerrosta täytyy kuitenkin esikuormittaa pari kuukautta liikkumattomuuden takaamiseksi. Tätä tarkoitusta varten perustuskerroksen yläpuolelle on kasattu n. 5 metriä korkea kivikerros. Kerroksen materiaali tullaan hyödyntämään myöhemmin voimalan alueen maanrakennustöiden viimeistelyssä.


Esikuormitus on tehty 15.10.2013

Esikuormitus tuli valmiiksi etuajassa, ja nyt nostoalue ja voimalan paikka ovat valmiit. Seuraavaksi kaivetaan alueelle maadoitusverkko ja sähköverkkoliitäntä toiselle puolelle Laitakarintietä.


Maanrakennustyöt valmiit 30.10.2013

Maanrakennustyöt on nyt tehty loppuun ja alueet muotoiltu lopulliseen asuunsa. Marraskuun alusta aloitetaan maakaapelin asennus ja kuun puolessa välissä tähän kohdalle asennetaan pienikokoinen sähköasema, ja perustukset valetaan vasemmalla näkyvälle pohjalle.


Perustusta rakennetaan 18.11.2013

Perustuksen raudoitusta kasataan valun tekemistä varten. Valu pitäisi olla tehty viikolla 47, jonka jälkeen se saa kuivua pari viikkoa. Samalla askarrellaan sähköyhteyden parissa, hankkeessa rakennetaan n. 2 km uutta sähkölinjaa, josta 250 m maakaapelia voimalan läheisyydessä.


Nosturia pystytetään 4.12.2013

Kaikki alkaa olla valmista ja tuulivoimalan kokoaminen alkaa 10.12. 73-metrisen terästornin alaosan nostoilla. Nosturi on korkea ja etenkin voimalan roottorin nostaminen on herkkää tuulelle. Toivottavasti tuulet ovat suotuisat voimalan kokoamiselle.


Ensimmäinen osa tornista pystyssä 12.12.2013

Kovat tuulet ja lumisade ovat hidastaneet voimalan kuljetusta ja pystytystä, mutta tänään on päästy aloittamaan pystytystyöt.


Joulutauko 20.12.2013

Ilmeisesti olemme valinneet voimalalle erittäin hyvätuulisen paikan. Säät ovat olleet niin hankalat, että nostoista on päästy tekemään vain torni ja konehuone, roottori on vielä nostamatta. Urakkaa jatketaan 2.1.2014.


Voimala koottu 8.1.2014

Nostoista vaativin, roottorin nosto, on vihdoin tehty ja voimala on nyt koottu. Seuraavaksi se liitetään sähköasemaan ja aloitetaan koekäyttö.


Voimalan avajaiset 15.2.2014

Laitakarin voimalan avajaiset pidettiin lauantaina 15.2.2014. Kunnanjohtaja Markku Kehus ja Lumituulen toimitusjohtaja Sampsa Hario pitivät puheet ja tarjolla ollut lohisoppa teki kauppaansa. Paikalla kävi arviolta 50 vierasta.

Tapahtumassa järjestettiin nimikilpailu. Aika moni ehdotti jotain Sipiin viittaavaa (oli Sipin nimipäivä), jonka yhtiön hallitus päätti valita voimalan nimeksi.

Voimalaprojektissa on vielä viimeistely kesken, joten voimala ei vielä ole täydessä tuotantokäytössä.