Osakasfoorumi

Keskustelufoorumi Lumituulen osakkaille

Osakeanti 1.11.-24.12.2012

Forums: 

Menikö Lumituulen viime talven osakeanti sivu suun?

Lumituuli järjestää 1.11.-24.12.2012 osakeannin, jossa tarjolla on enintään 1000 B-osaketta 260 euron hintaan kappaleelta. Osakkeilla saa ostaa edullista osakassähköä heti osakeannin päätyttyä. Osakeannissa kerätyt varat käytetään tuulivoimainvestointeihin.

Viime talvena järjestetyssä annissa Lumituulen osakkeita merkitsi 277 merkitsijää yhteensä 430 000 eurolla. Tarkoituksena oli uusia tuulivoimalamme Sähkäle Lumijoella jo tämän vuoden aikana. Valitettavasti aikataulu viivästyy voimalatoimittajan vetäytymisen ja hitaan vesilupakäsittelyn takia, todennäköisesti vuoteen 2014.

Yhtiö on kuitenkin hankkinut lisää tuulisähköä myytäväksi osakkailleen osakkuusyhtiönsä Larsmo Vindkraft AB:n kautta ja voikin nyt tarjota jälleen lisää osakkeita merkittäväksi. Tavoitteena on tarjota merkintämahdollisuus myös niille, jotka viime talvena eivät vielä kuulleet yhtiöstä, tai haluavat nyt lisää osakkeita.

Jatkamme edelleen Lumijoen voimalan uusimisprosessia ja Lumituuli pyrkii rakentamaan aivan lähiaikoina tuulivoimaa myös muille kehittämilleen tuulisille alueille.

Toinen mahdollinen strategiapäivitys?

Forums: 

Foorumilla olikin jo keskustelu mahdollisesta strategian päivitystarpeesta mutta aloitan uuden keskustelun koska ensimmäinen koski aurinkoenergiaa.

Niin kannatettavaa kuin tuulivoima onkin, yhä enemmän rupeaa mieltä vaivaamaan hankkeiden vaikutukset voimaloiden lähistöllä. Kuten elokuun tiedotteessakin kerrottiin, voimaloita suunnitellaan Natura-alueiden ja lintujen muuttoreittien tuntumaan. Miksi niin pitää olla? Rakennettua ympäristöä on yhä enemmän ja eikö jotkut yhtiöt jo nyt keskity rakentamaan tuulivoimaa nimenomaan sellaisiin paikkoihin. Tietysti merellä tuulee enemmän mutta tällaiset sijoituspaikat syövät tuulivoiman uskottavuutta ja suosiotakin luonnonystävien keskuudessa.

Yhtiön kuulumisia osakkaille

Forums: 

LISÄÄ TUULISÄHKÖÄ OSAKKAILLE

Keväällä tiedotimme, että Lumituulen Sähkäle-voimalan uusiminen viivästyy voimalatoimittajan kaupasta vetäytymisen vuoksi. Osakkeita vuoden alussa merkinneet eivät näin ollen olisi olleet saamassa osakassähköä uudesta voimalasta.

Yhtiö on kuitenkin hankkinut tuulisähköä osakasyhtiöltään Larsmo Vindkraftilta, ja nyt sitä riittää myytäväksi myös uusien osakkeiden omistajille. Jokaisella osakkeella saa ostaa 500 kWh sähköä vuodessa ja osakassähkön hinta on tällä hetkellä 5,95 snt/kWh.

Olet sitten vanha tai uusi osakas: jos haluat ostaa osakassähköä uusilla osakkeillasi ilmoittaudu 15.9. mennessä osoitteessa:

https://www.lumituuli.fi/uudetosakkeet

Sähkäleen uusimishanke jatkuu edelleen ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen 2013. Lisäksi esiselvitetään tuulipuistoa myös muualla.

OULUNSALO-HAILUOTO-TUULIPUISTON NATURA-ARVIOINNIN LAUSUNTO

Tuulivoima kehittyy kovaa vauhtia - mutta myös muut uusiutuvan energian muodot

Forums: 

Suomen tuulivoiman rakentaminen on ollut tähän asti hidasta eurooppalaiseen kehitykseen verrattuna vaikkakin tahti on kääntymässä jyrkkään nousuun. Tuulivoiman rakentaminen on kuitenkin näistä muodoista saavuttanut nyt melkoisen vauhdin ja tehoa on tuotantoon kertynyt valtakunnallisesti merkittävässä mitassa. Aikaisempaan hitauteen on monia syitä, jotka eivät lainkaan liity siihen, ettei sopivia alueita olisi. Nyt vasta edetään sellaisella kynnyksellä, että ollaan ymmärtämässä miten tuulivoimalle potentiaaliset alueet kannattaa etsiä ja osoittaa. On tehty monia vuosia tehokasta perustutkimusta ja käytännön kokeilujen kautta selvitetty erilaisten alueiden sopivuutta tuulivoimalle. Avomerelle pystytettävän tuulivoiman osalta tässä ollaan hyvin paljon mantereelle ja saariin rakentamisesta jäljessä.

Strategian päivitys tarpeen?

Forums: 

Lumituuli on nimensä mukaisesti keskittynyt tuulivoiman edistämiseen Suomessa. Osakkaana olen asiaan luonnollisesti hyvin sitoutunut.

Äskeisen osakastiedotteen jälkeen (Natura-lausunto suunnitellun tuulipuiston ympäristövaikutuksista) tuli kuitenkin mieleen se, että ehkäpä Lumituulen tulee laajentaa ajatteluaan aurinkosähkön suuntaan. Aurinkopaneeleissa on viime vuosina tapahtunut niin huimaa kehitystä, että nimenomaan aurinkovoimalat alkavat olla kilpailukykyisiä perinteisen energiantuotannon kanssa.

Sopivia alueita aurinkovoimalalle ei ole vaikea löytää eikä voimaloita tarvitse tehdä ympäristön kannalta herkille alueille (kuten tuulivoimalat pääsääntöisesti). Aurinkopaneelipuistot eivät myöskään ole vaarallisia linnuille tai muille eläimille. Aurinkopaneelien teho on kasvanut ja käyttöikä pidentynyt merkittävästi, joten tekniset edellytykset paranevat melkein Mooren lain mukaisesti.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Osakasfoorumi