Osakasfoorumi

Keskustelufoorumi Lumituulen osakkaille

Syöttötariffit vihdoin käyttöön

Forums: 

Myös Lumituulen uudet tuulivoimahankkeet tulevat taloudellisesti mahdollisemmiksi toteuttaa, kun uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tukijärjestelmä saadaan vihdoin käyttöön. Syöttötariffin taso ei kuitenkaan vielä riitä avomerituulipuistojen rakentamiseen.

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jonka seurauksena laki uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta tulee kokonaisuudessaan voimaan 25.3.2011 alkaen. Laki tuli jo osittain voimaan vuoden vaihteessa, mutta tukijärjestelmien mukaisen valtiontuen käyttöön tarvittiin Euroopan komission hyväksyntä.

Komissio hyväksyi tuulivoiman ja biokaasusähkön syöttötariffeihin liittyvän tukijärjestelmän viime viikolla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston yvasta

Forums: 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi ma 9.8.2010 lausuntonsa Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Tämä päättää ympäristövaikutusten arvioinnin.

Yhteysviranomainen katsoo, että selostus pitää sisällään pääpiirteittäin ne asiat, joita tuleekin esittää. Lausunto on aineistoltaan mittava, mutta siihen on jäänyt myös puutteita ja joitakin epävarmuustekijöitä.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen vaihtoehtojen vertailua ja toteuttamiskelpoisuutta ei analysoida selostuksessa riittävällä tavalla hankevaihtoehdoista VE2a, VE2b, VE3a ja VE3b.

Voimaloiden sijoittelussa tulisi pohtia myös sellaista vaihtoehtoa, joka jättäisi hankealueelle selkeän väylän lintujen muuttoreitille.

Valitun perustamistavan, betonikasuunin ympäristövaikutuksia ei ole selostuksessa juuri tuotu esiin.

Hyvää maailman tuulipäivää!

Forums: 

Hyvää maailman tuulipäivää!

Kesäkuun 15. vietetään maailman tuulipäivää. Haluamme tänään kiinnittää huomion Motivan tutkimukseen, jonka mukaan paikkakunnilla, joissa on jo rakennettua tuulivoimaa, valtaosa ihmisistä ei pidä tuulivoimaloita mitenkään häiritsevinä. Kyselytutkimus tehtiin toukokuun lopussa ja siihen haastateltiin 500 satunnaisotannalla valittua porilaista ja kemiläistä.

Myös Suomen tuulivoimayhdistys kertoo tänään, että mikäli tuulivoiman syöttötariffi toteutuu esitetyn kaltaisena, lähivuosina tullaan rakentamaan uutta tuulivoimaa 500-1000 megawatin edestä. Tässä Lumituuli tulee olemaan mukana - ja toivottavasti sinäkin!

Ja Euroopan tuulivoimayhdistys EWEA kertoo, että kuten 2009, myös tänä vuonna rakennetaan 10 GW uutta tuulivoimakapasiteettia, joista 1 GW Ranskaan ja Italiaan kuhunkin. Suomessa koko kapasiteetti on tällä hetkellä 147 MW, joten meillä onkin vielä "hieman" kirittävää!

Lumituulen yhtiökokouksen 2010 päätöksiä

Forums: 

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 8.5.2010 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2009. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan jatketaan Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston kehittämistä hakemalla rakennus- ja vesilupia sekä pyritään keräämään tietoja investointipäätöksen tekemistä varten asiassa. Samanaikaisesti kehitetään myös muita voimalanpaikkoja ja valmistellaan Sähkäleen uusintaan tavoitteena sen tekeminen muutaman vuoden sisällä.

Mikäli asiassa voidaan tehdä jo tänä vuonna päätöksiä, pidetään ylimääräinen yhtiökokous loppusyksystä. Budjetti vuodelle 2010 on hankkeeseen panostamisen vuoksi n. 133 000 euroa tappiollinen.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Osakasfoorumi