Osakasfoorumi

Keskustelufoorumi Lumituulen osakkaille

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston yvasta

Forums: 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi ma 9.8.2010 lausuntonsa Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Tämä päättää ympäristövaikutusten arvioinnin.

Yhteysviranomainen katsoo, että selostus pitää sisällään pääpiirteittäin ne asiat, joita tuleekin esittää. Lausunto on aineistoltaan mittava, mutta siihen on jäänyt myös puutteita ja joitakin epävarmuustekijöitä.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen vaihtoehtojen vertailua ja toteuttamiskelpoisuutta ei analysoida selostuksessa riittävällä tavalla hankevaihtoehdoista VE2a, VE2b, VE3a ja VE3b.

Voimaloiden sijoittelussa tulisi pohtia myös sellaista vaihtoehtoa, joka jättäisi hankealueelle selkeän väylän lintujen muuttoreitille.

Valitun perustamistavan, betonikasuunin ympäristövaikutuksia ei ole selostuksessa juuri tuotu esiin.

Hyvää maailman tuulipäivää!

Forums: 

Hyvää maailman tuulipäivää!

Kesäkuun 15. vietetään maailman tuulipäivää. Haluamme tänään kiinnittää huomion Motivan tutkimukseen, jonka mukaan paikkakunnilla, joissa on jo rakennettua tuulivoimaa, valtaosa ihmisistä ei pidä tuulivoimaloita mitenkään häiritsevinä. Kyselytutkimus tehtiin toukokuun lopussa ja siihen haastateltiin 500 satunnaisotannalla valittua porilaista ja kemiläistä.

Myös Suomen tuulivoimayhdistys kertoo tänään, että mikäli tuulivoiman syöttötariffi toteutuu esitetyn kaltaisena, lähivuosina tullaan rakentamaan uutta tuulivoimaa 500-1000 megawatin edestä. Tässä Lumituuli tulee olemaan mukana - ja toivottavasti sinäkin!

Ja Euroopan tuulivoimayhdistys EWEA kertoo, että kuten 2009, myös tänä vuonna rakennetaan 10 GW uutta tuulivoimakapasiteettia, joista 1 GW Ranskaan ja Italiaan kuhunkin. Suomessa koko kapasiteetti on tällä hetkellä 147 MW, joten meillä onkin vielä "hieman" kirittävää!

Lumituulen yhtiökokouksen 2010 päätöksiä

Forums: 

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 8.5.2010 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2009. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan jatketaan Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston kehittämistä hakemalla rakennus- ja vesilupia sekä pyritään keräämään tietoja investointipäätöksen tekemistä varten asiassa. Samanaikaisesti kehitetään myös muita voimalanpaikkoja ja valmistellaan Sähkäleen uusintaan tavoitteena sen tekeminen muutaman vuoden sisällä.

Mikäli asiassa voidaan tehdä jo tänä vuonna päätöksiä, pidetään ylimääräinen yhtiökokous loppusyksystä. Budjetti vuodelle 2010 on hankkeeseen panostamisen vuoksi n. 133 000 euroa tappiollinen.

Lämmin kannatus Lumituulen uusille tuulivoimahankkeille täydessä laajuudessa

Forums: 

Lumituuli Oy on tehnyt pitkään työtä uusien tuulivoimahankkeiden eteen. Mahdollisimman monen pitäisi voida halutessaan käyttää energiaa itse omistamastaan uusiutuvan energian yhtiöstä. Tällä on tuntunut olevan koko ajan kasvavaa kysyntää.

Toivoisin, että Lumituulen olisi mahdollista tehdä pian uusia merkittäviä päätöksiä Oulunsalo-Hailuoto hankkeen edistyessä - ja ehkäpä tuotannon vähäisemmästä laajentamisesta muuallakin. Olisi mukava tietää lisää seuraavista ratkaisevista askelista, joista yhtiökokoukset joutuvat päättämään.

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen la 8.5.2010 ja osakkaiden tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen to 22.4.2010

Forums: 

Kutsu Lumituuli Oy:n osakkaiden tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen

Viime vuoden tapaan yhtiön hallitus haluaa tiedottaa osakkaille yhtiön merkittävien projektien suunnasta ja toivoo osakkaiden keskustelevan asiasta vapaamuotoisemmin kuin yhtiökokouksen puitteissa. Lumituuli Oy järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden kahta viikkoa ennen yhtiökokousta torstaina 22.4.2010 alkaen klo 16.30 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa IV (Fabianinkatu 33, 2. krs). Tilaisuus on tarkoitettu vain osakkaille, mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen. Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään maanantaina 19.4.

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Sivut

Tilaa syöte RSS - Osakasfoorumi