Osakasfoorumi

Keskustelufoorumi Lumituulen osakkaille

Sähkäleen tuotanto seis?

Forums: 

Olen katsellut huolestuneena Sähkäleen tuotantograageja, sillä niiden mukaan kuukauteen ei ole saatu yhtään sähköä. Mitään ilmoitusta tuotantokatkoksesta en ole huomannut, eikä kukaan vaikuta olevan huolissaan asiasta. Osaisiko joku valaista tilannetta minullekin?

t. Sähkön ostaja, mutta nytkö se loppuu...

Varsinaisen yhtiökokouksen 2009 päätöksiä

Forums: 

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 4.6.2009 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan lähdetään kehittämään Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuistoa aina rakennuslupavaiheeseen, ja hakemaan rahoitusta projektille. Myös muita voimalanpaikkoja etsitään ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2009 budjetti on investointien vuoksi 80 000 euroa tappiollinen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Olli Aalto, Milja Eskola, Jari Ihonen, Erkki Kataja, Pirjo Pentikäinen ja Markus Tykkyläinen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Varajäseniksi valittiin Aarne Koutaniemi ja Sampsa Hario.

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen to 4.6.2009 ja tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen to 28.5.2009

Forums: 

Kutsu Lumituuli Oy:n tulevaisuutta koskevaan tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen

Yhtiölle on tullut tilaisuus kasvattaa toimintaa merkittävästi, josta syystä Lumituuli Oy järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden viikkoa ennen yhtiökokousta torstaina 28.5.2009 alkaen klo 17.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa nro 7 (Fabianinkatu 33, 3. krs). Tilaisuus on tarkoitettu vain osakkaille, mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen. Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään maanantaina 25.5. Tilaisuutta pohjustava materiaali koskien Hailuoto-Oulunsalo –tuulipuistohanketta oli yhtiökokouskutsun liitteenä ja osakkaat voivat pyytää sen yhtiöltä.

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Sivut

Tilaa syöte RSS - Osakasfoorumi