Osakasfoorumi

Keskustelufoorumi Lumituulen osakkaille

Toinen mahdollinen strategiapäivitys?

Forums: 

Foorumilla olikin jo keskustelu mahdollisesta strategian päivitystarpeesta mutta aloitan uuden keskustelun koska ensimmäinen koski aurinkoenergiaa.

Niin kannatettavaa kuin tuulivoima onkin, yhä enemmän rupeaa mieltä vaivaamaan hankkeiden vaikutukset voimaloiden lähistöllä. Kuten elokuun tiedotteessakin kerrottiin, voimaloita suunnitellaan Natura-alueiden ja lintujen muuttoreittien tuntumaan. Miksi niin pitää olla? Rakennettua ympäristöä on yhä enemmän ja eikö jotkut yhtiöt jo nyt keskity rakentamaan tuulivoimaa nimenomaan sellaisiin paikkoihin. Tietysti merellä tuulee enemmän mutta tällaiset sijoituspaikat syövät tuulivoiman uskottavuutta ja suosiotakin luonnonystävien keskuudessa.

Yhtiön kuulumisia osakkaille

Forums: 

LISÄÄ TUULISÄHKÖÄ OSAKKAILLE

Keväällä tiedotimme, että Lumituulen Sähkäle-voimalan uusiminen viivästyy voimalatoimittajan kaupasta vetäytymisen vuoksi. Osakkeita vuoden alussa merkinneet eivät näin ollen olisi olleet saamassa osakassähköä uudesta voimalasta.

Yhtiö on kuitenkin hankkinut tuulisähköä osakasyhtiöltään Larsmo Vindkraftilta, ja nyt sitä riittää myytäväksi myös uusien osakkeiden omistajille. Jokaisella osakkeella saa ostaa 500 kWh sähköä vuodessa ja osakassähkön hinta on tällä hetkellä 5,95 snt/kWh.

Olet sitten vanha tai uusi osakas: jos haluat ostaa osakassähköä uusilla osakkeillasi ilmoittaudu 15.9. mennessä osoitteessa:

https://www.lumituuli.fi/uudetosakkeet

Sähkäleen uusimishanke jatkuu edelleen ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen 2013. Lisäksi esiselvitetään tuulipuistoa myös muualla.

OULUNSALO-HAILUOTO-TUULIPUISTON NATURA-ARVIOINNIN LAUSUNTO

Tuulivoima kehittyy kovaa vauhtia - mutta myös muut uusiutuvan energian muodot

Forums: 

Suomen tuulivoiman rakentaminen on ollut tähän asti hidasta eurooppalaiseen kehitykseen verrattuna vaikkakin tahti on kääntymässä jyrkkään nousuun. Tuulivoiman rakentaminen on kuitenkin näistä muodoista saavuttanut nyt melkoisen vauhdin ja tehoa on tuotantoon kertynyt valtakunnallisesti merkittävässä mitassa. Aikaisempaan hitauteen on monia syitä, jotka eivät lainkaan liity siihen, ettei sopivia alueita olisi. Nyt vasta edetään sellaisella kynnyksellä, että ollaan ymmärtämässä miten tuulivoimalle potentiaaliset alueet kannattaa etsiä ja osoittaa. On tehty monia vuosia tehokasta perustutkimusta ja käytännön kokeilujen kautta selvitetty erilaisten alueiden sopivuutta tuulivoimalle. Avomerelle pystytettävän tuulivoiman osalta tässä ollaan hyvin paljon mantereelle ja saariin rakentamisesta jäljessä.

Strategian päivitys tarpeen?

Forums: 

Lumituuli on nimensä mukaisesti keskittynyt tuulivoiman edistämiseen Suomessa. Osakkaana olen asiaan luonnollisesti hyvin sitoutunut.

Äskeisen osakastiedotteen jälkeen (Natura-lausunto suunnitellun tuulipuiston ympäristövaikutuksista) tuli kuitenkin mieleen se, että ehkäpä Lumituulen tulee laajentaa ajatteluaan aurinkosähkön suuntaan. Aurinkopaneeleissa on viime vuosina tapahtunut niin huimaa kehitystä, että nimenomaan aurinkovoimalat alkavat olla kilpailukykyisiä perinteisen energiantuotannon kanssa.

Sopivia alueita aurinkovoimalalle ei ole vaikea löytää eikä voimaloita tarvitse tehdä ympäristön kannalta herkille alueille (kuten tuulivoimalat pääsääntöisesti). Aurinkopaneelipuistot eivät myöskään ole vaarallisia linnuille tai muille eläimille. Aurinkopaneelien teho on kasvanut ja käyttöikä pidentynyt merkittävästi, joten tekniset edellytykset paranevat melkein Mooren lain mukaisesti.

Lumituulen varsinaisen yhtiökokouksen 13.6.2012 päätöksiä

Forums: 

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 13.6.2012 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan jatketaan Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston kehittämistä hakemalla rakennus- ja vesilupia sekä pyritään keräämään tietoja investointipäätöksen tekemistä varten asiassa 2013.

Tavoitteena on edelleen Sähkäleen uusiminen vuoden 2013 aikana ja muiden paikkojen jatkokehitys. Tarvittaessa otetaan debentuuri tai lasketaan lisää osakkeita liikkeelle vanhan korotusvaltuutuksen nojalla. Vuoden 2012 budjetti on tappiollinen noin -92000 euroa kehityskustannusten vuoksi.

Hallitukseen valittiin Milja Eskola, Sampsa Hario, Juhani Ikonen, Mikko Jalas, Pirjo Pentikäinen, Lauri Saarinen ja varajäseniksi Erkki Kataja ja Aarne Koutaniemi. Hallitus valitsi elokuussa puheenjohtajakseen Milja Eskolan.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Osakasfoorumi