Yhtiön hallinto

Lumituulella on hallitus, jonka nimittää yhtiökokous. Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan, joka hoitaa Lumituulen liiketoimintaa. Lumituulen tavoitteena on tuottaa tuulisähköä ja edistää tuulivoiman käyttöönottoa. Yhtiö toimii eettisesti, pitkäjänteisesti, avoimesti ja yhteiskunnallisesti vastuullisesti. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon myös ympäristöarvot.

Toimitusjohtaja

Timo Lahti
GSM 050-3278 196
s. etu.suku @ lumituuli.fi

Hallitus

  • Aarne Koutaniemi (pj)
  • Reino Huusko
  • Vesa Lindqvist
  • Pirjo Pentikäinen
  • Lauri Saarinen
  • Topias Uotila
  • Sampsa Hario (varajäsen)
  • Mikko Jalas (varajäsen)