Yhtiön hallinto

Lumituulella on hallitus, jonka nimittää yhtiökokous. Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan, joka hoitaa Lumituulen liiketoimintaa. Lumituulen tavoitteena on tuottaa tuulisähköä ja edistää tuulivoiman käyttöönottoa. Yhtiö toimii eettisesti, pitkäjänteisesti, avoimesti ja yhteiskunnallisesti vastuullisesti. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon myös ympäristöarvot.

Toimitusjohtaja

Sampsa Hario
GSM 040-585 8483
s. etu.suku @ lumituuli.fi

Hallitus

  • Milja Eskola (pj)
  • Sampsa Hario
  • Mikko Jalas
  • Erkki Kataja
  • Aarne Koutaniemi
  • Juhani Ikonen
  • Pirjo Pentikäinen (varajäsen)
  • Topias Uotila (varajäsen)