Yhtiön hallinto

Lumituulella on hallitus, jonka nimittää yhtiökokous. Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan, joka hoitaa Lumituulen liiketoimintaa. Lumituulen tavoitteena on tuottaa tuulisähköä ja edistää tuulivoiman käyttöönottoa. Yhtiö toimii eettisesti, pitkäjänteisesti, avoimesti ja yhteiskunnallisesti vastuullisesti. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon myös ympäristöarvot.

Toimitusjohtaja

Jaakko Savolahti
045 633 9379
etu.suku @ lumituuli.fi

Hallitus

  • Mikko Jalas (puheenjohtaja)
  • Kimmo Keinänen
  • Aarne Koutaniemi
  • Lauri Saarinen
  • Piritta van der Beek
  • Johanna Viskari
  • Pekka Palomäki (varajäsen)
  • Tobias Simon (varajäsen)