Voimalat


Lumituulen osakkailleen myymä sähkö tulee kolmesta voimalasta:

1. Vuonna 2014 Lumijoelle rakennetusta Sähkäleestä (V90-2.0 MW)
2. Vuonna 2014 Iihin valmistuneesta Sipistä (E53-800 kW)
3. Larsmo Vindkraftin 2006 rakentamasta 1.0 megawatin Winwind WWD-1-voimalasta Luodon kunnassa.

Yhtiö etsii hyvätuulisia paikkoja uusille voimaloille. Tuulivoimala vaatii vain vähän tilaa, ja sitä ympäröivät alueet ovat edelleen käytettävissä maanviljelyyn, metsätalouteen, marjastukseen tai metsästykseen kuten aiemminkin. Vaatimuksia hyville paikoille:

  • hyvätuulinen paikka alle 5 km rannikolta tai vaaran, kukkulan tai tunturin laella
  • sähköverkko lähellä
  • paikalle kulkee ajotie ja lähelle maantie
  • asutukseen mielellään kilometri
  • ei luonnonsuojelu-, Natura-, linnusto- tai muu ympäristöarvoiltaan merkittävä alue
  • tuulivoimamyönteinen kunta

Jos kaikki ehdot täyttyvät, ota yhteyttä toimitusjohtajaan! Maksamme käypää vuokraa, joka perustuu tuulivoimaloiden määrään, tuotantoon ja paikan edullisuuteen.