Tuulivoima kehittyy kovaa vauhtia - mutta myös muut uusiutuvan energian muodot

Suomen tuulivoiman rakentaminen on ollut tähän asti hidasta eurooppalaiseen kehitykseen verrattuna vaikkakin tahti on kääntymässä jyrkkään nousuun. Tuulivoiman rakentaminen on kuitenkin näistä muodoista saavuttanut nyt melkoisen vauhdin ja tehoa on tuotantoon kertynyt valtakunnallisesti merkittävässä mitassa. Aikaisempaan hitauteen on monia syitä, jotka eivät lainkaan liity siihen, ettei sopivia alueita olisi. Nyt vasta edetään sellaisella kynnyksellä, että ollaan ymmärtämässä miten tuulivoimalle potentiaaliset alueet kannattaa etsiä ja osoittaa. On tehty monia vuosia tehokasta perustutkimusta ja käytännön kokeilujen kautta selvitetty erilaisten alueiden sopivuutta tuulivoimalle. Avomerelle pystytettävän tuulivoiman osalta tässä ollaan hyvin paljon mantereelle ja saariin rakentamisesta jäljessä.

Lumituuli on ollut tekemässä yrityksen kokon nähden erittäin huomattavia ponnistuksia myös tämän tiedon eteen. Kehitykselle on kova paine Suomen alueiden käytön tutkimisessa. Valtiovalta on pyrkimässä varsin yksituumaisesti ajamaan tätä asiaa, jotta hankkeet saisivat vauhtia. Suunnittelussa ja ympäristötarkasteluissa selvityskäytäntöjä halutaan parantaa ja nopeuttaa.

Nyt kehitys ja lupa-asiat ovat sen verran hitaita että tuulipuiston kehittäminen kestää monia vuosia. Olkiluoto 3:n kaltaisia ikuisuusprojekteja ne eivät kuitenkaan todellakaan ole. Tuulipuiston varsinainen investointi alkaa hankinnan jälkeen tuottaa välittömästi sähköä.
Suomella on kova työ päästä uusiutuvan energian osuudessa vuonna 2025 tuotannolle asetettuun tavoitteeseen. Kuitenkin tästä osuudesta on kehityksen vauhtiin päästyä helppo päästä monin verroin pitemmälle. Energiantuotannossa on pyrittävä käyttämään monipuolisesti kaikki energian tuotannon muodot jotka ovat ekologisesti hyviä, tehokkaita ja resurssien parasta mahdollista teknistä hyödyntämistä. siksi kaikki uusiutuvan energian keinot tarvitaan ja niiden ympäristön kannalta paras soveltaminen pystytään oivallisesti löytämään käytännön soveltamisen kautta. Tässä on ajateltava pitkälle tulevaisuuteen myös niin, että suomessa olisi nyt jo laajaa kasvualustaa yrityksille, jotka näitä monimuotoisesti kehittävät. Erilaiset uusiutuvan energian hankkeet voivat myös jatkossa lyöttäytyä yhteen esimerkiksi samojen siirtoyhteyksien ja rakennettavien sähköasemien ympärille. Tuleva sähköverkon kehitys hyödyttää hyvin todennäköisesti yhtä aikaa monia eri uusiutuvan energian tyyppejä. Esimerkiksi kun tuulivoimaloiden takia rakennetaan uusia siirtoyhteyksiä,110 kV ja suurijännitteisempiäkin sähkölinjoja ja sitä kautta tehokkaampia siirtoyhteyksiä, se auttaa muuta uusiutuvaa energiaa löytämään paikkansa.

Myös erilaiset materiaalien käsittelytavat niiden säästävämmässä ja järkevämmässä kierrossa voivat kytkeytyä samoihin siirto yhteyksiin ja sijoittua samoille alueille uusiutuvan energian tuotantolaitosten kanssa. Tästä on paljon hyötyä. Tärkeää on myös huomata että uusiutuvat polttoaineet kuten Biokaasu voivat kytkeytyä tähän rakenteeseen. Biokaasu on uusiutuva polttoaine joka samalla estää hiilidioksidia pahempien kasvihuonekaasujen haittavaikutuksia (maakaasun kaltaista ja sitä siirretään jo verranvaltakunnallisessa maakaasuverkossa joka voi laajentua hyvinkin nopeasti). Biokaasu soveltuu muun muassa auton tankkiin ja sähkön ja lämmön yhteistuotantoon pienvoimaloissa ja suuremmissa yksiköissä. Biokaasun hyödyntämistä ja tuotantoa puhdistamo ja muista eloperäisistä jätteitä pitäisi tehostaa valtavasti. myös tuulivoimaloilla voi tuottaa suoraan biokaasua. Jos sähkönsiirtoyhteyttä alueella ei ole mutta kaasuverkkoa on tämä voi olla järkevää. Saksassa rakennetaan tällaisia tuulipuistoja.

Katsokaapa Suomen tuulivoimaprojekteja, jotka ovat aktiivisten toimijoiden selvityksessä olevia hankkeita. Kartta on nähtävillä Suomen Tuulivoimayhdistyksen sivuilla http://www.tuulivoimayhdistys.fi/hankkeet. Monenkaan hankkeen selvitystyö ei ole alkua pidemmällä, mutta tehoa on niillä yhteensä 7800 megawatin nimellistehon edestä! Näistä luetelluista projekteista ei varmaankaan tule toteutumaan läheskään suurin osa, mutta alueita tuulivoimalle on myös muualla monin kerroin lisää - löydettävää siis on. 7,8 GW voimaloista keskitehollaan ( n. 1/3 ) saataisiin tuulivoimaloista puhdasta luonnon energiaa enemmän kuin Suomen nykyiset ja rakenteilla olevat ydinvoimalat tuottavat yhteensä.

Tulevaisuus näyttää siis uusiutuvalle energialle hyvin valoisalta!

Forums: