Tuulisähkön ostaminen

Lumituuli myy tuotetun tuulisähkön osakkailleen tai osakkaiden erikseen nimeämille henkilöille kautta maan Ekosähkö Oy:n kautta. Tämä on ainoa tapa saada Lumituulen tuottamaa sähköä.

Ekosähkö Oy ostaa Lumituulelta tuulisähkön, joka ei mene osakkaille. Osakkaiden ei ole välttämätöntä ostaa sähköä Lumituulelta, vaan voivat pitää osakkeitaan puhtaana sijoituksena. Osakkaita Lumituulella voi olla sen verran, että yhtiö pystyy toimittamaan tuulisähköosuudet niitä haluaville.

Jos olet osakas ja haluat käyttää sähköäsi, tee sopimus Ekosähkön kanssa. Sen voit tehdä soittamalla palvelunumeroon 0800-92480 tai suoraan netissä osoitteessa

www.ekosahko.fi/kotiasiakkaille/tee-sahkosopimus/lumituuli-osakkaat

"Miten voi saada itselleen sähköä toisella puolen maata toimivasta tuulivoimalasta? Eikö kukin saa kuitenkin sähkönsä itseään lähimmästä voimalasta?"

Töpselisähkö ei ole sähköverkossa tuotantotavan mukaan korvamerkittyä, vaan töpselistä tulee sekaisin kaikkien sillä hetkellä verkkoon sähköä syöttävien tuotantolaitosten tuottamaa sähköä. Kun vastuullinen sähkön ostaja ostaa vihreää sähköä, se ei tarkoita sitä, että hänen töpseleistään alkaa tulla pelkästään saasteettomasti tuotettua sähköä. Ympäristöystävällisemmän sähkön osto tarkoittaa, että jossain päin maata sähköverkkoon tuotetaan päästötöntä sähköä sen verran kuin kyseinen kuluttaja kuluttaa.

Jokin sähköyhtiö joutuu myymään esimerkiksi fossiilisähköään joillekin muille tahoille, jos sen asiakkaat kaikkoavat. Jos myynti ei onnistu, kyseinen sähköyhtiö vähentää tuotantoaan.

Sähköntuotantoa ja -kulutusta voi verrata toisaalta pankkisysteemiin: Kun Lumijoella tallettaa pankkiin satasen ja sitten myöhemmin käy pankkiautomaatilla Helsingissä nostamassa satasen, kyseessä ei ole sama seteli, mutta oma raha kuitenkin.

Lumituuli on konkreettinen esimerkki, miten ekologisesti tuotetun sähkön osuus lisääntyy Suomen sähköntuotannossa valinnanvapauden myötä. Eikä Lumituulen Lumijoen voimalan sähköä tosiaan tarvitse kauas sähköverkossa siirtää (vaikka esimerkiksi itäsuomalaisten ostaessa sitä); lumijokiset kuluttavat sen. Sähkön siirtohäviöt pienenevät, koska Lumijoelle ei siirretä enää niin paljon sähköä valtakunnanverkosta.

"Voinko ostaa Lumituuli-sähköä, vaikka asun Helsingissä kerrostalohuoneistossa, jossa on tavallinen Helsingin Energian mittari?"

Osakkeiden ja tuulisähkön ostaminen onnistuu minne vain Suomessa. 1990-luvun lopussa voimaan tullut sähkömarkkinalaki sallii oman sähköyhtiön valinnan koko maan alueelta.

Paikalliselle sähköyhtiölle kotitalous maksaa edelleen ns. siirtomaksuja eli palvelumaksuja sähköverkon käyttämisestä. Nämä maksut ovat kaikille kyseisen sähköyhtiön alueen kotitalouksille samansuuruiset riippumatta siitä, keneltä ne ostavat sähköenergiansa.

"Yhtiöltä x saa halvempaa sähköä. Miksi ostaisin Lumituulen sähköä?"

Lumituulen toiminnan tarkoitus ei ole myydä halvinta mahdollista sähköä. Perinteisesti osakassähkön hinta on ollut jonkin verran alle maan toistaiseksi voimassa olevien sopimusten tarjoushintojen keskiarvon, mutta ei välttämättä kuitenkaan edullisin markkinoilla oleva sähkötuote. Laskuri-sivulta löydät kuvaajan, jossa verrataan Lumituulen osakassähkön kokonaishintaa sähkön kuluttajahintojen kehitykseen. Tärkeintä on, että ostaessasi Lumituulen sähköä tiedät mihin rahat menevät: ne käytetään yhtiöjärjestyksen 11 § mukaisesti tuulivoimainvestointeihin Suomessa. Tämä yhteys puuttuu perinteisiltä yhtiöiltä tai vihreän tukkusähkön välittäjiltä.

"Miten osakassähkön kiintiö jaetaan ympäri vuoden?"

Osakassähköä saa käyttää 500 kWh per osake per vuosi, joka jaetaan tasan vuoden kuukausille. Siten esimerkiksi neljällä osakkeella saa ostaa osakassähköä enintään noin 166 kWh kuukaudessa (4 x 500 kWh / 12 kk) ja sen yli menevä määrä laskutetaan Ekosähkö Aktiivi -hinnaston mukaisesti.

Jos osakas ostaa sähköä kaksiaikaisella tuotteella (esim. yö- tai vuodenaikasähkö), sähkön kokonaiskulutus jakaantuu kahteen erikseen mitattavaan osaan. Osakkuussähkökiintiö jaetaan päivä- ja yösähkölle tai talviajan ja muun ajan sähkölle yhtä suurilla osuuksilla.

"Entä jos osakemääräni ei riitä kattamaan sähkönkulutustani? Sammuvatko valot?"

Eivät sammu! Ekosähkö Oy hoitaa Lumituulen sähkön laskutuksen ja sähkötaseen, ja ostaa myös kaiken ylijäävän sähkön. Jos osakemäärä ei riitä kattamaan kulutusta, myy Ekosähkö osakkaalle puuttuvan osan sähköstä Ekosähkö Aktiivi -sopimuksen mukaisesti.

"Miksi osakassähkökiintiö jaetaan tasan 12 kuukaudelle? Sähkön kulutukseni on talvella paljon suurempaa ja talvella tuuleekin enemmän kuin kesällä. Miksei kiintiö ole vuosikohtainen?”

Kiintiö jaetaan tasan vuoden jokaiselle kuukaudelle, koska se on lopulta paras ja tasapuolisin vaihtoehto kiintiön jakamiselle. Asialle on monia syitä, muun muassa:

- Kaikkien osakkaiden sähkönkulutus ei vaihtele samaan tapaan tai samassa suhteessa kesän ja talven välillä (esim. kerrostaloasujat, kaukolämpöä käyttävät tai mökkiläiset).

- Tuulisuus vaihtelee vuositasolla ja kuukausien välillä paljonkin, joten mikä olisi reilu tapa jakaa kiintiö? Kuukausittainen keskiarvotuotanto sekin vaihtelee vuosittain. Sen viestiminen osakkaille ja osakkaiden oman kuukausittaisen kiintiön laskeminen on monimutkaista ja tuottaa yllätyksiä.

- Kuukausituotanto ei myöskään jakaudu vuoden lämpötilajakauman kanssa tasaisesti. Lumituulen voimaloiden parhaat tuotot tulevat marraskuussa ja maaliskuussa, tammikuun ollessa samaa tasoa toukokuun kanssa.

- Vuosihintaan tulisi merkittävä ero siinä, milloin osakassähkökiintiö loppuu. Esim. ostatko kaksi kuukautta Ekosähköä kesän vai talven hinnoilla. Tämä ohjaisi asiakkaita tekemään sopimukset alkusyksystä, jolloin osakassähkökiintiön loppuessa voisi ostaa loput sähköt kesähintaan.

- Vuositasaus vaikeuttaisi selvästi sopimusten hallintaa. Se saattaisi houkuttaisi erilaiseen kikkailuun kiintiön kanssa ja ylimääräisiin ajoitettuihin sähkönmyyjän vaihdoksiin.

- Yllä esitetyt seikat johtaisivat monimutkaiseen sähkösopimusten hallintatyöhön ja lisäisivät riskejä sähkön myyjän kannalta, jos tasaus olisi vuositasolla.

Kuukausitasaus on selkein ja parhaiten ennustettavissa oleva tapa jakaa kiintiö sekä sähkön ostajan että sähkön myyjän kannalta.

“Jos kuukausittainen sähkönkulutus jää alle osakkeiden määrän mukaisen kiintiön, siirtyykö tuolloin osto-oikeutta muille kuukausille vai jääkö osto-oikeutta käyttämättä?”

Valitettavasti käyttämätön osto-oikeuskiintiö ei siirry tuleville kuukausille, vaan jää käyttämättä.

"Mitä tapahtuu, jos ei tuule, mistä se sähkö silloin tulee ja tuleeko se eri hinnalla?"

Ekosähkö Oy hoitaa sähkötaseen eli tarvittaessa ostaa Lumituulen tuottaman sähkön osakassähkön käytön ylittävälta osalta ja toisaalta myös myy osakkaille muulla tavalla tuotettua sähköä, jos Lumituulen tuotanto on sillä hetkellä alhaisempaa kuin osakassähkön käyttö.

Nykyisellään osakkaat käyttävät yhtiön tuottamasta sähköstä noin 20 %, eli osakassähköä on mahdollista tarjota merkittävästi nykyistä suurempi määrä. Mikäli yhtiön sähköntuotanto jää jonain vuonna sellaiseksi, ettei kaikille halukkaille osakkaille riitä myytäväksi 500 kilowattituntia osaketta kohden, myydään heille osaketta kohden niin paljon yhtiön tuottamaa tuulisähköä kuin on mahdollista. Tähän mennessä kaikkina toimintavuosinaan yhtiö on tuottanut sähköenergia enemmän kuin mitä osakassähköä on käytetty.

“Voiko Ekosähkön kanssa sopia pörssisähkösopimuksen Lumituulen sähkön päälle tulevasta sähköstä vai onko aina kyseessä kiinteähintainen sähkösopimus?”

Tällä hetkellä ainoa vaihtoehto osakassähkön käytön yhteydessä on kiinteähintainen ja toistaiseksi voimassa oleva Ekosähkö Aktiivi -sopimus.

“Voiko osakkeiden sähköosto-oikeuden voi luovuttaa osakeyhtiölle/yhdistykselle/kenelle vaan sukulaiselle tai kaverille?”

Kyllä voi.

“Saako Lumituuli korkeampaa hintaa muualle myymästään lopusta tuotannostaan? Myydäänkö se pörssihinnalla?”

Lumituuli myy kaiken tuottamansa sähkön Ekosähkölle samalla kiinteällä hinnalla, ylijäämää ei myydä erikseen. Myyntihinta on sopimuksessa sidottu osakassähkön hintaan.

"Minulla on katolla aurinkopaneeli ja tuotan itse osan sähköstäni. Onnistuuko tämän yhdistäminen osakassähköön?"

Onnistuu! Täältä saat lisää tietoa asiasta: https://www.ekosahko.fi/pientuotantosopimus

Kokemuksia piensähköntuotannosta:

http://www.lahienergia.org/vuosi-pientuottajan-elamaa-ostosahkon-maara-vaheni-lahes-20/

 

 

 

Sivujen päivityksessä 17.2.2023 sivulta poistettiin vanhentunut tieto: “osakassähkön määrä jaetaan 360 päivällä ja tulos kerrotaan laskutusjakson päivien määrällä”. Näin verkkosivuilla esitetty tieto osakassähkön osto-oikeudesta on yhdenmukaista ja vastaa yhtiön yhtiöjärjestystä, osakeantiesitteitä ja käytössä olevaa laskutusperustetta.