Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen LA 8.6.2024

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään lauantaina 8.6.2024 alkaen klo 12:00 hybriditilaisuutena. Voit osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä, mutta huomioi, että äänioikeus on vain paikan päällä olevilla. Etänä olevat voivat osallistua keskusteluun, mutta eivät mahdollisiin äänestyksiin.

 1. Kokous pidetään Porthanian salissa P722 (Yliopistonkatu 3, Helsinki.).
 2. Etäyhteydellä osallistuminen toteutetaan Google Meet -palvelun avulla. Ilmoittautuneille lähetetään osoite, jossa kokoukseen voi osallistua etänä.

Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään keskiviikkona 5.6. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki). Mainitse ilmoittautumisessasi osallistutko paikan päällä vai etänä. Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja valtakirja on esitettävä mielellään kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä, mutta viimeistään paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä. Paikan päälle saapuvien tulee ilmoittautua kokouspaikalla klo 11:55 mennessä.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan lausunto ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
 5. Ääniluettelon esittäminen.
 6. Ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 
 7. Toimitusjohtajan katsaus.
 8. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen edelliseltä vuodelta. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle edelliseltä vuodelta.
 10. Toimintasuunnitelman esittely seuraavalle vuodelle.
 11. Hallituksen ehdotuksen hallituksen osakeantivaltuutuksesta käsitteleminen, joka sisältää poikkeamisen osakkaiden merkintäetuoikeudesta (Liite 1).
 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
 13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen seuraavalle vuodelle.
 14. Tilintarkastajan valitseminen seuraavalle vuodelle.
 15. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.
 16. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 15.5.2024

Yhtiön hallitus

Forums: