Lumituulen varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätöksiä

Lumituuli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.6.2024 Helsingissä ja etänä Google Meetissä. Hallitus järjestäytyi heti kokouksen jälkeen.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta, ja että tilikauden voitto 102 556,13 euroa siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokoukselle esiteltiin toimintasuunnitelma, jonka mukaan vuoden 2024 strategiana on edistää nykyisiä hankekehitysaihioita, tavoitteena löytää Lumituulelle sopivat ja kannattavat investointimahdollisuudet. Toimitusjohtaja esitteli vuodelle 2024 voitollisen budjetin.

Yhtiökokous hyväksyi osakeantivaltuutuksen antamisen hallitukselle esityksen mukaisesti.

Hallitukseksi yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti pitkälti saman kuin edellisellä kaudella. Muutokset olivat Piritta van der Beekin jättäytyminen pois hallituksesta, Pekka Palomäen valinta varsinaiseksi jäseneksi ja Harri Valpolan valinta uudeksi varajäseneksi. Siten hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Mikko Jalas, Kimmo Keinänen, Aarne Koutaniemi, Pekka Palomäki, Lauri Saarinen ja Johanna Viskari ja varajäseniä Tobias Simon ja Harri Valpola.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kimmo Keinäsen.

Tilintarkastajana jatkaa HTM-yhteisö Tiliextra Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Matti J. Mäkinen.

Forums: