Kutsu Lumituuli Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ke 2.11.2011

Kutsu Lumituuli Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lumituuli Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 2.11.2011 alkaen klo 18.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa nro 10 (Fabianinkatu 33, 4. krs). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään tiistaina 1.11. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Lapinlahdenkatu 21 B 41-42, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja valtakirja on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 17.55 mennessä. Edellistä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen, tilintarkastajan lausunto ja hallituksen ehdotus osakeannin järjestämiseksi ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

HUOM! Yhtiön hallitus pyytää osakkaita ilmoittamaan ennen kokousta sivulla www.lumituuli.fi/kiinnostus mahdollisen kiinnostuksensa osakkeiden tai joukkovelkakirjan merkitsemiseen.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen.
2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
3. Päättäminen periaatteista, joilla investointi uuteen tuulivoimalaan tehdään ja miten se rahoitetaan. (aineisto kutsun liitteenä)
4. Hallituksen valtuuttaminen ottamaan joukkovelkakirjalainan.
5. Osakeantivaltuutuksen edellyttämästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättäminen. (kutsun liitteenä)
6. Hallituksen ehdotuksen hallituksen osakeantivaltuutuksesta käsitteleminen, joka sisältää poikkeamisen osakkaiden merkintäetuoikeudesta. (kutsun liitteenä)
7. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.
8. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 20.10.2011
Yhtiön hallitus

Forums: