Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ke 4.5.2011

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään keskiviikkona 4.5.2011 alkaen klo 18.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa IV (Unioninkatu 34, 2. krs). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään maanantaina 2.5. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Lapinlahdenkatu 21 B 41-42, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja valtakirja on esitettävä viimeistään paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 17.55 mennessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan lausunto ovat viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen.
2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
3. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2010. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
4. Osakeantivaltuutuksen edellyttämästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättäminen (liitteenä).
5. Hallituksen ehdotuksen hallituksen osakeantivaltuutuksesta käsitteleminen, joka sisältää poikkeamisen osakkaiden merkintäetuoikeudesta (liitteenä).
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2010.
7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2011.
8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuodelle 2011.
10. Tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2011.
11. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.
12. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 19.4.2011
Yhtiön hallitus

Lumituuli Oy:n vuoden 2010 tapahtumia

Sähköntuotanto vuonna 2010 oli yhteensä 1 212 797 kilowattituntia. Yhtiön liikevaihto oli 51 965,27 euroa ja tilikauden tulos –27 060,59 euroa. Voimala on toiminut vuonna 2010 hyvin, mutta tuulisuus on ollut heikko.

Yhtiö panosti vuoden aikana Oulunsalo-Hailuoto –tuulipuiston kehittämiseen. Tuulipuiston kehittämiskustannukset olivat n. 42 000 euroa ja lisäksi toimitusjohtaja käytti suurimman osan työajastaan kehittämistyöhön. Tämän vuoksi tulos on ennakoidun mukaisesti tappiollinen, vaikka rahoitustuotot olivatkin merkittäviä. Yhtiön likviditeetti on edelleen loistava.

Tämän lisäksi on valmisteltu Lumituulen ensimmäisen voimalan Sähkäleen uusimista ja kehitetty muita pienempiä projekteja. Yhtiö on myös vaikuttanut toimialalla Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n hallituksessa ja osallistuttu tuulivoiman tutkavaikutusten selvityshankkeeseen.

Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto-/tappiotilille, ja ettei yhtiö jaa osinkoa vuodelta 2010.

Hallituksessa toimivat Milja Eskola, Sampsa Hario, Juhani Ikonen, Mikko Jalas, Aarne Koutaniemi (pj), Pirjo Pentikäinen. Varajäseninä toimivat Erkki Kataja ja Risto Pakaste.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Hallitukselle on maksettu palkkioita vuoden aikana 4600 euroa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Sampsa Hario. Toimitusjohtajalle on maksettu vuoden aikana palkkaa 36 775 euroa.

Yhtiön osakkeesta 29 kpl on vaihtanut omistajaa vuoden 2010 aikana.

Helsingissä 19.4.2011

Sampsa Hario
Lumituuli Oy:n toimitusjohtaja

Huom!

Mikäli sait kutsukirjeen postissa, ilmoita yhtiölle sähköpostiosoitteesi, jotta säästämme ympäristöä ja yhtiön varoja.

Forums: