Lumituulen yhtiökokouksen 4.5.2011 päätöksiä

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 4.5.2011 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2010. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan jatketaan Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston kehittämistä hakemalla rakennus- ja vesilupia sekä pyritään keräämään tietoja investointipäätöksen tekemistä varten asiassa. Samanaikaisesti kehitetään myös muita voimalanpaikkoja.

Tavoitteena on Sähkäleen uusiminen vuoden 2012 aikana. Tästä asiasta pidetään syksyllä 2011 ylimääräinen yhtiökokous. Budjetti vuodelle 2011 on hankkeisiin panostamisen vuoksi n. 143 000 euroa tappiollinen.

Yhtiökokous hylkäsi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muutoksesta ja C-osakesarjan luomisesta ja rahoitusmahdollisuuksien käsittely jatkuu syksyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen vuoden ajaksi korottamaan yhtiön osakepääomaa enintään 8503 B-osakkeella ja 1 500 000 eurolla. Merkintähinta on vähintään 260 euroa osakkeelta. Hallitus päättää osakeannista tarkemmin.

Hallituksessa jatkavat samat henkilöt kuin edellisenä tilikautena ja puheenjohtajana Aarne Koutaniemi.

Forums: