Lumituulen yhtiökokouksen 2010 päätöksiä

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 8.5.2010 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2009. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan jatketaan Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston kehittämistä hakemalla rakennus- ja vesilupia sekä pyritään keräämään tietoja investointipäätöksen tekemistä varten asiassa. Samanaikaisesti kehitetään myös muita voimalanpaikkoja ja valmistellaan Sähkäleen uusintaan tavoitteena sen tekeminen muutaman vuoden sisällä.

Mikäli asiassa voidaan tehdä jo tänä vuonna päätöksiä, pidetään ylimääräinen yhtiökokous loppusyksystä. Budjetti vuodelle 2010 on hankkeeseen panostamisen vuoksi n. 133 000 euroa tappiollinen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Milja Eskola, Sampsa Hario, Mikko Jalas, Aarne Koutaniemi, Juhani Ikonen ja Pirjo Pentikäinen.

Varajäseniksi valittiin Erkki Kataja ja Risto Pakaste. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Forums: