Osakasfoorumi

Keskustelufoorumi Lumituulen osakkaille

Riutunkarin projektin kuulumisia

Forums: 

Lumituulella on ollut useita vuosia vuokralla Metsähallitukselta merialue Hailuodon ja Oulunsalon välisen lauttareitin pohjoispuolelta. Alue on hyvä tuulipuistokäyttöön: sopivan matala paikka, johon tuulee hyvin. Lisäksi alueella sijaitsee jo nyt monia tuulivoimaloita ja satamia, joten tuulipuiston maisemallinen vaikutus ei olisi kovin suuri.

Nyt alueella tehdään selvityksiä lauttareitin mahdollisesta korvaamisesta pengertiellä alueemme lävitse. Tämä laskisi tuulipuiston pystytys- ja huoltokuluja. Olemmekin nyt suunnitelleet alueelle 8-25 voimalan tuulipuistoa yhteistyössä Winwind Oy:n kanssa.

Hankkeen rahoitus tulisi ulkopuoliselta sijoittajalta.

Aiheesta on ilmestynyt Kalevassa juttu.
http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=696511

Sampsa Hario, toimitusjohtaja
Lumituuli Oy

Lumituulen toiminnan kehittäminen ja laajentaminen [vanha viesti]

Forums: 

Aarne Koutaniemi, 14.3.2007.

Hei,

Lumituulella on ollut vuokralla merialue Hailuodon ja Oulunsalon välisen lauttareitin pohjoispuolelta, ja tämän hankkeen käynnistäminen on odottanut otollista aikaa. Valtion toimenpiteitä tuulivoiman edistämiseksi on nyt vihdoin tullut: eduskunta on hyväksynyt sähkömarkkinalain muutoksen, jolla tuotannolta perittäviä siirtohintoja ja voimalan verkkoonliittämiskuluja rajoitetaan kohtuullisiksi. Investointituet tosin ovat viime aikoina olleet "kiven alla".

Voimalan huollot [vanha viesti]

Forums: 

Aarne Koutaniemi, 24.1.2005:

Voimala on kaiken kaikkiaan mielestäni toiminut suhteellisen hyvin. Maaliskuun lopussa (v. 2005) tulee täyteen kuusi vuotta sähköntuotantoa. Takuuaika oli kaksi vuotta.

Vuotuinen sähköntuotanto oli alun perin arvioitu suuremmaksi kuin on sittemmin toteutunut, joten siinä suhteessa on jouduttu pettymään. Yhtenä vuonna tuotanto jäi selvästi alemmaksi vaihteistorikon takia, mutta useina vuosina toteutunut tuulisuus on ollut 80- ja 90-luvun vuosiin nähden heikkoa.

Enespa [vanha viesti]

Forums: 

Energiansäästöpalvelu Enespa Oy

Lumituulella on 31.8.1999 perustettu tytäryhtiö
Energiansäästöpalvelu Enespa Oy.
Se on Suomen ensimmäinen ESCO-toimintaan erikoistunut yritys. ESCO
(energy service company) on yritys, joka rahoittaa ja koordinoi
energiaa säästäviä investointeja. Se saa asiakkailta sijoituksen
korkoineen takaisin, jos säästöjä syntyy. Maksujen määrä sidotaan
syntyviin säästöihin, mikä tekee sijoituksesta asiakkaan kannalta
riskittömän. Sijoitus on asiakkaalle myös vaivaton, koska Enespa

Sivut

Tilaa syöte RSS - Osakasfoorumi