Osakasfoorumi

Keskustelufoorumi Lumituulen osakkaille

Osakeanti 1.10.2013-28.2.2014

Forums: 

Lumituuli rakentaa uuden voimalan - nyt riittää sähköä uusille osakkaille!

Lumituuli järjestää 1.10.2013-28.2.2014 osakeannin, jossa tarjolla on enintään 4000 B-osaketta 265 euron hintaan kappaleelta. Vuonna 2013 merkityt ja maksetut osakkeet annetaan 15.1.2014 mennessä ja vuonna 2014 maksetut 15.3.2014 mennessä. Osakkeilla saa ostaa edullista osakassähköä. Osakeannissa kerätyt varat käytetään tuulivoimainvestointeihin.

Viime vuosina järjestetyissä anneissa Lumituulen osakkeita merkittiin yhteensä 500 000 eurolla. Tarkoituksena oli uusia tuulivoimalamme Sähkäle Lumijoella jo tämän vuoden aikana. Valitettavasti aikataulu viivästyi ja lähdimme toteuttamaan ennen sitä varasuunnitelmaamme.

Yhtiön rakentaessa nyt voimalaa Iin Laitakarissa sen tuottamaa sähköä voidaan myydä osakkaille jo 2014 alusta alkaen. Tavoitteena on tarjota merkintämahdollisuus myös niille, jotka viime talvena eivät vielä kuulleet yhtiöstä, tai haluavat nyt lisää osakkeita.

Jatkamme edelleen Lumijoen voimalan uusimisprosessia, johon tulemme käyttämään nyt kerättyjä pääomia.

Lumituulen ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen päätökset 16.9.2013

Forums: 

Lumituulen ylimääräinen yhtiökokous 16.9.2013 on päättänyt muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti:

1. Poistettiin 3. pykälästä osakkeiden lukumäärä, jotta yhtiökokouksen keväällä päättämä osakeantivaltuutus voidaan panna toimeen.

2. Poistettiin 7. pykälä koskien tilintarkastusta. Tilintarkastus tehdään edelleen aiemman käytännön mukaan, mutta varatilintarkastajaa ei enää tarvitse valita.

Yhtiöjärjestys löytyy sivulta www.lumituuli.fi/yj.html

Hallituksen kokous 16.9.2013 on päättänyt osakeannista 1.10.2013 alkaen. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi enintään 4000 B-osaketta 265 euron hintaan kappaleelta.

Merkintäpaikka löytyy sivulta www.lumituuli.fi/osakeanti

Mediatiedote 6.9.2013 - Lumituulen Iin Laitakarin tuulivoimalan rakennustyöt etenevät, nyt riittää sähköä uusille osakkaille

Forums: 

Lumituulen Iin Laitakarin tuulivoimalan rakennustyöt etenevät

Lumituuli rakentaa vuoden 2013 aikana 800 kW tuulivoimalan Iin Laitakariin. Yhtiö on kerännyt yli puoli miljoonaa euroa osakeanneilla ja rakentaa nyt 73-metrisen Enercon E-53 -tuulivoimalan. Voimala valmistuu 2013 loppuun mennessä ja tuottaa vuosittain 1900 MWh sähköä, eli noin tuhannen kerrostalokaksion kulutuksen verran. Voimalan kustannusarvio on n. 1,4 miljoonaa euroa.

Rakennuspaikalle on nyt tehty pohjatöitä ja esikuormituspenger, jotta maapohja painuisi ennen perustusten rakentamista. Perustusten valamisen jälkeen voimala pystytetään marraskuussa, liitetään verkkoon ja otetaan käyttöön ennen joulukuun loppua. Hankkeen maanrakennustyöt tekee kalajokinen Andament Oy iiläisellä työllä ja voimalan toimittaa saksalainen Enercon GmbH. Maa-alue on vuokrattu iiläiseltä yksityishenkilöltä.

Tutustu hankkeeseen ja katso kuvat: www.lumituuli.fi/ii-laitakari

Nyt riittää sähköä uusille osakkaille

Kutsu Lumituuli Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ma 16.9. klo 17

Forums: 

Kutsu Lumituuli Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lumituuli Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään maanantaina 16.9.2013 alkaen klo 17.00 yhtiön toimistolla (Eerikinkatu 27, 3. krs). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään perjantaina 13.9. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja valtakirja on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 16.55 mennessä. Edellistä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan lausunto ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Yhtiön voimassaoleva yhtiöjärjestys on nähtävissä osoitteessa www.lumituuli.fi/yj.html. Näistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

Lumituulelle yhteiskunnallisen yrityksen merkki

Forums: 

Lumituulelle myönnettiin kesäkuun alussa yhteiskunnallisen yrityksen merkin käyttöoikeus.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, jonka ensisijainen tavoite on ratkoa yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Se käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Yrityksen on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään.

Haimme Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä, sillä haluamme kertoa asiakkaille ja muille sidosryhmillemme, että Lumituuli perustettiin edistämään tuulivoiman hyödyntämistä.

Tiedote Suomalaisen työn liiton sivuilla:
http://avainlippu.fi/ajankohtaista/liiton-tiedotteet/yhteiskunnallinen-yritys-merkit-myonnettiin-tuulivoimayhtiolle-ja-ty

Sivut

Tilaa syöte RSS - Osakasfoorumi