Riutunkarin projektin kuulumisia

Lumituulella on ollut useita vuosia vuokralla Metsähallitukselta merialue Hailuodon ja Oulunsalon välisen lauttareitin pohjoispuolelta. Alue on hyvä tuulipuistokäyttöön: sopivan matala paikka, johon tuulee hyvin. Lisäksi alueella sijaitsee jo nyt monia tuulivoimaloita ja satamia, joten tuulipuiston maisemallinen vaikutus ei olisi kovin suuri.

Nyt alueella tehdään selvityksiä lauttareitin mahdollisesta korvaamisesta pengertiellä alueemme lävitse. Tämä laskisi tuulipuiston pystytys- ja huoltokuluja. Olemmekin nyt suunnitelleet alueelle 8-25 voimalan tuulipuistoa yhteistyössä Winwind Oy:n kanssa.

Hankkeen rahoitus tulisi ulkopuoliselta sijoittajalta.

Aiheesta on ilmestynyt Kalevassa juttu.
http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=696511

Sampsa Hario, toimitusjohtaja
Lumituuli Oy

Forums: 

Re: Riutunkarin projektin kuulumisia

Mukava kuulla, että Riutunkarin varaus on tulossa hyötykäyttöön, varsinkin kun Kalevan juttu vähän lupaili alueelle Lumituulen omiakin voimaloita. Miten Lumituulen hallitus suhtautuu tässä yhteydessä osakeantiin rahoituksen hankkimiseksi? Asia kiinnostaa siksi, että oma sähkönkulutuksemme on kiinteistöhankinnan myötä tänä vuonna noussut 5000-10000 kWh/v ja sähköntarpeen kattamiseksi kokisin mielekkäämmäksi hankkia osuuksia uudesta voimalasta kuin haalia vanhoja osakkeita käyttööni.
Sinänsä pengertien rakentaminen Hailuotoon aiheuttaa kyllä ristiriitaisia tuntemuksia. Kuulin hankkeesta nyt ensi kertaa.

Re: Riutunkarin projektin kuulumisia

Osakkeille on ilmennyt paljon kysyntää, ja osakassähköä jää nykyisellään vuosittain iso osa osakkailta käyttämättä (myydään tosin Ekosähkölle). Osakeanti vuonna 2008 voisi siis hyvinkin olla järkevä ajatus.

Re:Riutunkarin projektin kuulumisia

Itselläni on myös tilanne sellainen, jotta asunnon vaihdon johdosta tarvitsisin lisää sähköä, ja samalla sijoitusinnostusta riittäisi uuteen tuulivoimahankkeeseen. Nyt vain omistan sen verran niukasti osakkeita, jotta niiden käyttö ei ole luontevaa... tosin osuudet tulee Lumituulelle sähköosuuksien sähkön myyntinä Ekosähkölle.

Olen ollut jo alusta pitäen mukana ja nyt olisi jo aika uuteen rutistukseen. JoJo