Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen la 26.4.2014 Helsingin yliopistolla

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään lauantaina 26.4.2014 alkaen klo 12.00 Helsingin yliopistolla (Sali 7, Fabianinkatu 33). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään keskiviikkona 23.4. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja valtakirja on esitettävä viimeistään paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 11.55 mennessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan lausunto ovat viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessawww.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen.
 2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
 3. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen edelliseltä vuodelta. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
 4. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle edelliseltä vuodelta.
 5. Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle vuodelle.
 6. Hallituksen ehdotuksen hallituksen osakeantivaltuutuksesta käsitteleminen, joka sisältää poikkeamisen osakkaiden merkintäetuoikeudesta (liitteenä).
 7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
 8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen seuraavalle vuodelle.
 9. Tilintarkastajan valitseminen seuraavalle vuodelle.
 10. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.
 11. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 14.4.2014Yhtiön hallitus

Forums: