Lumituulen uutiskirje

Lumituuli Ahvenmarkkinoilla Lumijoella 10.-11.9.

Hyvää syksyn alkua!

Vuoden sisään on tapahtumassa paljon. Sähkäleen uusimista on suunniteltu pitkin vuotta, ja viime viikolla Lumijoella tehtiin jo pohjatutkimuksia. Tarkoitus on rahoittaa uusi investointi isoksi osaksi osakeannilla, joten uusia osakkaita pääsee taas pitkästä aikaa mukaan. Osakkaille järjestetään keskustelutilaisuus ti 18.10. ja ylimääräinen yhtiökokous tullaan kutsumaan koolle ke 2.11. Kannattaa merkitä kalenteriin!

Hyvää Maailman tuulipäivää!

Hyvää Maailman tuulipäivää!

Tuulivoima on kotimainen, päästötön energiantuotantomuoto. Suomen hyvien tuuliolosuhteiden hyödyntäminen on jäänyt silti reilusti jälkeen verrattuna vaikkapa muihin Euroopan maihin. Tuulivoimalle on varattu kuitenkin merkittävä rooli Suomen uusiutuvan energian velvoitteiden täyttämisessä ja energiaomavaraisuuden nostamisessa. Sovitut tavoitteet voidaan saavuttaa ja riippuvuutta fossiilisista energianlähteistä olennaisesti vähentää sähköntuotannossa, jos tuulivoimahankkeita päästään ripeässä tahdissa rakentamaan.

Lumituulen kuulumisia

Näin vuoden lopussa on paikallaan käydä läpi mitä on saatu aikaan ja mihin ollaan menossa.

Keväällä kehitettiin Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuistohanketta tekemällä erilaisia esiselvityksiä ja maaliskuussa vihdoin jätettiin ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) viranomaiselle.

Yhtiökokous pidettiin 8.5.2010. Siellä päätettiin jatkaa tuulipuiston kehittämistä sekä viedä eteenpäin myös pienempiä hankkeita.

Kesän aikana Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus kirjoitti kommentit YVAstamme. Kuten tavallista, lisäselvityksiä annettiin kotiläksyksi paljon ja niitä on tehty syksyn aikana.

Syyskuussa Lumituuli oli esillä Lumijoen Ahvenmarkkinoilla, jotka olivat suuri menestys. Paikan päällä kävi paljon kiinnostuneita keskustelemassa tuulivoimasta ja vastaanotto uusille hankkeille oli pääosin myönteistä.

Hyvää maailman tuulipäivää!

Hyvää maailman tuulipäivää!

Kesäkuun 15. vietetään maailman tuulipäivää. Haluamme tänään kiinnittää huomion Motivan tutkimukseen, jonka mukaan paikkakunnilla, joissa on jo rakennettua tuulivoimaa, valtaosa ihmisistä ei pidä tuulivoimaloita mitenkään häiritsevinä. Kyselytutkimus tehtiin toukokuun lopussa ja siihen haastateltiin 500 satunnaisotannalla valittua porilaista ja kemiläistä.

Myös Suomen tuulivoimayhdistys kertoo tänään, että mikäli tuulivoiman syöttötariffi toteutuu esitetyn kaltaisena, lähivuosina tullaan rakentamaan uutta tuulivoimaa 500-1000 megawatin edestä. Tässä Lumituuli tulee olemaan mukana - ja toivottavasti sinäkin!

Ja Euroopan tuulivoimayhdistys EWEA kertoo, että kuten 2009, myös tänä vuonna rakennetaan 10 GW uutta tuulivoimakapasiteettia, joista 1 GW Ranskaan ja Italiaan kuhunkin. Suomessa koko kapasiteetti on tällä hetkellä 147 MW, joten meillä onkin vielä "hieman" kirittävää!

Lumituulen yhtiökokouksen 2009 päätöksiä

LUMITUULEN YHTIÖKOKOUS 4.6.2009

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 4.6.2009 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Lumituulen uutiskirje