Osakeanti 17.-31.10.2016

Sijoita tuuleen!

Lumituuli Oy toimii tuulienergian kehittämisessä ja tuotannossa. Yhtiö on saanut 2014 valmiiksi kaksi uutta tuulivoimalaa, jotka tuottavat sähköä paljon enemmän kuin osakkaat sitä ostavat, joten toimintamallimme mukaisesti yhtiö tarjoaa nyt uusille osakkaille mahdollisuuden tulla yhtiöön ja vanhoille tilaisuuden laajentaa omistustaan. Koska yhtiö on nyt voitollinen, osakkeita tarjotaan eri hintaan nykyisille ja uusille osakkaille.

Lumituuli tarjoaa merkittäväksi uusia B-osakkeita kahdessa eri kiintiössä:

Kiintiössä 1 tarjotaan Lumituulen nykyisille osakkaille enintään 500 kappaletta B-osakkeita siten, että yhdellä A- tai B-osakkeella saa aina merkitä yhden osakkeen hintaan 270 euroa kappaleelta (yhteensä 135000 euroa).

Kiintiössä 2 tarjotaan yleisölle enintään 500 kappaletta B-osakkeita hintaan 300 euroa kappaleelta (yhteensä korkeintaan 150000 euroa).

Kun merkintäkiintiö tulee täyteen, se suljetaan heti.

Näillä sivuilla voit antaa tietosi Lumituulen B-osakkeiden merkintää varten. Varsinainen merkintä tapahtuu vasta maksaessasi sen yhtiön tilille. Merkinnät vahvistetaan viimeistään 28.11.2016 mennessä.

Jokaisella uudella osakkeella saa niiden Kaupparekisterimerkinnän jälkeen ostaa 500 kWh Lumituulen tuulisähköä vuodessa hintaan 5,30 snt/kWh (sähkön hintaa laskettiin 1.8. alkaen).

  Esite osakeannista 17.10.2016

 

Toimi näin

  1. Lue nämä ehdot huolellisesti ja tutustu ylläolevaan esitteeseen.
  2. Tee merkitsijäksi ilmoittautuminen sivun alalaidassa olevasta linkistä.
  3. Jätettyäsi ilmoittautumisen saat maksuohjeen ja viitenumeron. Maksa niillä merkintäsi yhtiön tilille. Jos merkintä keskeytetään, vain siihen mennessä maksetut merkinnät ovat voimassa.
  4. Muutaman päivän jälkeen maksusta näet tällä sivulla merkintämaksusi rekisteröityneen.
  5. Osakkeet saavat täydet oikeudet kun ne on merkitty Kaupparekisteriin, arviolta joulukuun alkuun mennessä

Annin tausta

Lumituuli Oy toimii tuulienergian kehittämisessä ja tuotannossa. Yhtiö järjestää tämän osakeannin laajentaakseen omistajapohjaa ja lisätäkseen osakassähkön käyttöä.

Osakeannista kertyy enintään 285 000 euroa, joka on tarkoitus käyttää yhtiön rahoitusrakenteen vahvistamiseen. Osakeantiin liittyvien ulkoisten palkkioiden ja kulujen osuus on tästä korkeintaan 3000 euroa.

Päätös osakeannista

Lumituuli Oy:n hallitus on yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla kokouksessaan 29.8.2016 päättänyt tarjota yleisölle merkittäväksi enintään 1000 uutta nimellisarvotonta B-osaketta kahdessa kiintiössä, hintaan 270 ja 300 euroa kappaleelta. Osakkeiden hinnasta 210,20 euroa merkitään osakepääomaan ja loppu sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan. Näin uudet osakkeet edustavat enintään 210 200 euron osakepääomaa. Osakkeen hinnanmäärityksen peruste on osakkeille suunnatun kiintiön osalta edellisessä osakeannissa ollut hinta lisättynä viidellä eurolla yhtiön tehtyä loistavan tuloksen 2015 ja yleisöannissa tähän lisätty 30 euroa edustamaan aiempien osakkaiden kantamaa riskiä.


Kiintiö 1: 500 B-osaketta nykyisille osakkaille 270 e/kpl, 1 B-osake per omistettu A/B-osake
Kiintiö 2: 500 B-osaketta yleisölle 300 e/kpl

Osakkeenomistajilla ei ole yleisölle suunnatussa kiintiössä merkintäetuoikeutta, ja painavana taloudellisena syynä merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on, että osakkeita tarjotaan yleisölle, jotta yhtiö saisi kerättyä investointiinsa enemmän pääomia kuin nykyisiltä osakkailta on mahdollista saada ja erikseen osakkaille suunnattu edullisempi kiintiö. Kaikki voivat merkitä osakkeita yleisöannissa.


Osakkeenomistajan ei ole pakko merkitä koko merkintäoikeuttaan osakkeita tai yhtään osaketta, mutta kiintiötä ei voi siirtää toiselle. Ainoastaan osakasrekisteriin merkitty osakkeenomistaja voi merkitä osakkeita kiintiössä 1.

Merkintäaika on 17.10. – 31.10.2016. Yhtiön hallitus voi myös aikaisemmassa vaiheessa keskeyttää kiintiön tai koko annin merkinnän sen tullessa täyteen tai peruuntuessa muusta syystä. Osakeannista ei anneta väliaikatietoja merkinnän etenemisestä.

Osakemerkintä tapahtuu ilmoittamalla ensin yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, tilinumero) internetissä yhtiön sivuilla www.lumituuli.fi/merkinta, ja sen jälkeen maksamalla osakkeet yhtiön pankkitilille merkintäkohtaisella viitenumerolla, joka lähetetään myös sähköpostitse. Maksu on suoritettava viitenumerollisena ja siten, että se ehtii merkintäaikana yhtiön tilille. Muutoin merkintä ei ole voimassa. Merkintää ei voida tehdä eikä maksaa muulla tavoin.

Annissa ei anneta erillisiä siirrettäviä merkintäoikeuksia eikä väliaikaistodistuksia yksinkertaisuuden vuoksi.

Hallitus päättää osakemerkintöjen lopullisesta hyväksymisestä 28.11.2016 mennessä periaatteenaan, että omistuksen keskittymistä pyritään välttämään. Hallitus ratkaisee harkintansa mukaan ali- ja ylimerkintätilanteissa keille osakkeita annetaan tai miten merkintöjä leikataan. Tieto merkintöjen hyväksymisestä lähetetään sähköpostitse ja mahdollisten ylimääräisten maksujen palautus tapahtuu kolmen viikon kuluessa osakeannin päättymisestä. Palautettaville määrille ei makseta korkoa.

Oikeuden sähkön ostamiseen ja muut osakkaan oikeudet osakkeet tuottavat, kun ne on merkitty Kaupparekisteriin.

Kaikki antiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi ja yhtiön toimistolla osoitteessa Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki.

Osakeannin aikataulu:

29.8.2016    Hallitus päättää osakeannista
17.10.2016    Osakeanti alkaa
31.10.2016     Osakeanti päättyy, maksun oltava yhtiön tilillä
28.11.2016    Hallitus päättää osakemerkintöjen hyväksymisestä
1.12.2016    Osakeannin ylimerkinnät palautetaan viimeistään
 

Lisätietoja

Yhtiön yhtiöjärjestyksen ja aiemmat tilinpäätökset löydät näiltä www-sivuilta. Yhtiö lähettää jäljennökset näistä pyydettäessä.

Muita lisätietoja yhtiöstä löydät etenkin ylävalikon kohdasta Yhtiö.

Kysymyksiisi vastataan nopeiten sähköpostitse osoitteessa kysy@lumituuli.fi ja voit myös soittaa toimitusjohtaja Sampsa Hariolle, p. 040-5858483

 

 

Tältä sivulta voit ilmoittautua merkitsijäksi merkintäaikana.

 Jaa Facebookissa