Lumituulen varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätöksiä

Lumituuli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.5.2023 Helsingissä ja etänä Google Meetissä. Hallitus järjestäytyi heti kokouksen jälkeen.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 77.044,57 € euroa siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokoukselle esiteltiin toimintasuunnitelma, jonka mukaan vuoden 2023 painopisteinä ovat Keminmaan tuulivoimahankkeen kehittäminen sekä kahden maanomistajaneuvotteluvaiheessa olevan Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuvan teollisen kokoluokan tuulivoimahankkeen neuvottelujen edistäminen, tavoitteena päästä kehittämään hankkeita yhdessä hankekehityskumppanien kanssa. Toimitusjohtaja esitteli vuodelle 2023 voitollisen budjetin.

Yhtiökokous hyväksyi osakeantivaltuutuksen antamisen hallitukselle esityksen mukaisesti.

Hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla, eli varsinaisia jäseniä ovat Mikko Jalas, Kimmo Keinänen, Aarne Koutaniemi, Lauri Saarinen, Piritta van der Beek ja Johanna Viskari ja varajäseniä Tobias Simon ja Pekka Palomäki.

Hallitus valitsi viime vuoden tapaan puheenjohtajakseen Mikko Jalaksen.

Tilintarkastajana jatkaa HTM-yhteisö Tiliextra Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Matti J. Mäkinen.

Forums: