Alustavat kokouspäivät keväällä 2010

Alustavasti on suunniteltu pidettäväksi osakkaiden keskustelutilaisuus viime vuoden malliin torstaina 22.4.2010 klo 17 Helsingin yliopistolla.

Yhtiökokous pidetään 8.5.2010 klo 12 samaten Helsingin yliopistolla.

Forums: