Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen la 8.5.2010 ja osakkaiden tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen to 22.4.2010

Kutsu Lumituuli Oy:n osakkaiden tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen

Viime vuoden tapaan yhtiön hallitus haluaa tiedottaa osakkaille yhtiön merkittävien projektien suunnasta ja toivoo osakkaiden keskustelevan asiasta vapaamuotoisemmin kuin yhtiökokouksen puitteissa. Lumituuli Oy järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden kahta viikkoa ennen yhtiökokousta torstaina 22.4.2010 alkaen klo 16.30 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa IV (Fabianinkatu 33, 2. krs). Tilaisuus on tarkoitettu vain osakkaille, mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen. Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään maanantaina 19.4.

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään lauantaina 8.5.2010 alkaen klo 12.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa IV (Fabianinkatu 33, 2. krs). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään maanantaina 3.5. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Lapinlahdenkatu 21 B 41-42, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja valtakirja on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 11.55 mennessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan lausunto ovat viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen.
2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
3. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2009. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
4. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2009.
5. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2010.
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
7. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuodelle 2010.
8. Tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2010.
9. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.
10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 9.4.2010
Yhtiön hallitus

Forums: 

Huom!

Mikäli sait kirjeen postissa, ilmoita yhtiölle sähköpostiosoitteesi, jotta säästämme ympäristöä ja yhtiön varoja.