Kutsu Lumituuli Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 26.6.2008

Kutsu Lumituuli Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään torstaina 26.6.2008 alkaen klo 17.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa nro 4 (Fabianinkatu 33, 3. krs). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään keskiviikkona 25.6. klo 16.00 mennessä. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, PL 437, 00101 Helsinki). Mahdollinen edustaja ja valtakirjat on ilmoitettava jo ilmoittautumisen yhteydessä ja esitettävä yhtiökokouksessa.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 16.55 mennessä. Hallituksen ehdotus osakeannin järjestämiseksi ja edellistä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen, tilintarkastajan lausunto sekä kertomus tapahtumista edellisen tilinpäätöksen jälkeen ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin,
ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon
esittäminen.
2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
3. Hallituksen ehdotuksen suunnatusta osakeannista ja hallituksen
osakeantivaltuutuksesta, joka mahdollistaa myös suunnatun annin,
käsitteleminen (liitteenä).
4. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.
5. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 9.6.2008
Yhtiön hallitus

Hallituksen ehdotus osakeannin järjestämiseksi

Yhtiön osakkeeseen on kohdistunut viime aikoina paljon kysyntää. Yhtiön nykyisen voimalan korvaaminen aikanaan uudella ja tehokkaammalla tai investointi toiseen voimalaan vaativat molemmat pääomia.

Yhtiön hallituksen tulkinnan mukaan Rahoitustarkastus vaatii yleisölle avoimilta yli 100 000 euron osakeanneilta antiesitteen laatimista ja hyväksyttämistä Rahoitustarkastuksella, mistä aiheutuisi yhtiölle merkittävästi kuluja. Mainittu 100 000 euron raja lasketaan 12 kk ajalta, ja sitä pienemmän annin voi järjestää vaikka vuosittain ilman esitteen laatimisvelvollisuutta. Myöskään anteja, joissa minimimerkintä on 50 000 euroa/merkitsijä ei tässä lasketa mukaan em. rajaan.

Yhtiö on järjestänyt vuonna 2008 jo yhden 95280 euron annin eikä voi nyt tarjota yleisölle osakkeita 12 kuukauteen. Osakkeeseen on kuitenkin ollut enemmän kiinnostusta ja St1 Oy on ilmaissut halunsa merkitä 200 kpl Lumituulen B-osakkeita 50 000 eurolla käyttääkseen tuulisähköä huoltoasemallaan.

Lisäksi seuraavan vuoden keväänä yleisölle järjestettävää osakeantia ja mahdollisia vastaavia suurempia merkintöjä silmälläpitäen hallitus ehdottaa annettavaksi osakeantivaltuutusta hallitukselle.

Edellinen anti ylimerkittiin 240 euron hinnalla osakkeelta, joten merkintähinnaksi ehdotetaan hieman korkeampaa 250 euroa.

1) Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakepääomaa korotetaan 50 000 eurolla antamalla St1 Oy:lle merkittäväksi 200 kappaletta uusia 250 euron hintaisia nimellisarvottomia B-osakkeita kuukauden sisällä yhtiökokouksesta.

Hallitus ehdottaa osakepääoman korottamispäätöstä tehtäväksi siten, että osakkeenomistajilla ei ole merkintäetuoikeutta (suunnattu osakeanti). Tähän on painavana taloudellisena syynä, että yhtiö tarvitsee pääomaa ja Rahoitustarkastuksen ohjeen mukaan osakkeenomistajille osakkeita ei voida tarjota ilman merkittävää panostusta antiesitteen laatimiseen.

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisista muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

2) Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä korottamaan yhtiön osakepääomaa maksullisella osakeannilla antamalla vähintään 1 ja enintään 1000 uutta yhtiön B-osaketta. Merkintähinta on vähintään 240 euroa.

Hallitus saa päättää kenellä on oikeus merkitä osakkeita, tarkan merkintähinnan määritysperusteet sekä poiketa merkintäetuoikeudesta osakaspohjan laajentamiseksi ja pääoman hankkimiseksi. Ylimerkintätilanteessa hallitus päättää miten osakkeet allokoidaan merkitsijöille.

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisista muista osakeantiin
liittyvistä seikoista.

Forums: 

Jos et saanut yhtiökokouskutsua

Jos et saanut yhtiökokouskutsua, tarkista yhtiöltä että yhteystietosi ovat ajan tasalla. Jos sait sen paperilla, toimita yhtiölle sähköpostiosoitteesi, niin säästämme luonnonvaroja ja yhtiön varoja.