Lumituuli-sähkön osto-oikeus > kk-sähkönkulutus + Ekosähkön sopimusmuodoista

EDIT 25.8.2023: Huomio, että tieto osto-oikeudesta on päivittynyt tämän viestiketjun alun keskustelujen jälkeen. Ajantasainen tieto löytyy:

https://www.ekosahko.fi/kotiasiakkaille/tee-sahkosopimus/lumituuli-osakkaat

ja

https://www.lumituuli.fi/tuulisahkon-ostaminen

Ystävällisin terveisin,

Jaakko Savolahti

Lumituuli Oy

***

Moi, kun uusien osakkeiden osto voisi olla ajankohtaista, niin vielä kertauksena ja varmistuksena tuosta kuukausittaisesta Lumituuli-sähkön osto-oikeudesta.

Eli jos omistaa vaikka 6 osaketta, niin on oikeutettu ostamaan 3000 kWh vuodessa siten että tuo 3000 kWh jaetaan tasan kuukausille jolloin kuukausittainen sähkön ostooikeus on 250 kWh. Jos kk-kulutus on tuon yli niin loput sitten Ekosähköä.

Jos taas kuukausittainen sähkönkulutus jää alle tuon 250 kWh, silloin tietysti kaikki kuukauden sähkö tulee Lumituulelta, mutta siirtyykö tuolloin osto-oikeutta muille kuukausille tuon todellisen kulutuksen ja 250 kWh erotuksen osalta vai jääkö kyseisiltä (<250 kWh) kuukausilta tuolloin vain tuota osto-oikeutta sitten käyttämättä? 

Ja samaan syssyyn toinen kysymys, niin voiko Ekosähkön kanssa sopia pörssisähkösopimuksen Lumituulen sähkön päälle tulevasta sähköstä vai onko aina kyseessä kiinteähintainen sähkösopimus? 

Forums: 

Moikka ja kiitos selkeästi

Moikka ja kiitos selkeästi muotoilluista kysymyksistä! Vastaukseni alla per kysymys.

Eli jos omistaa vaikka 6 osaketta, niin on oikeutettu ostamaan 3000 kWh vuodessa siten että tuo 3000 kWh jaetaan tasan kuukausille jolloin kuukausittainen sähkön ostooikeus on 250 kWh. Jos kk-kulutus on tuon yli niin loput sitten Ekosähköä.

-> Kyllä, juuri näin.

Jos taas kuukausittainen sähkönkulutus jää alle tuon 250 kWh, silloin tietysti kaikki kuukauden sähkö tulee Lumituulelta, mutta siirtyykö tuolloin osto-oikeutta muille kuukausille tuon todellisen kulutuksen ja 250 kWh erotuksen osalta vai jääkö kyseisiltä (<250 kWh) kuukausilta tuolloin vain tuota osto-oikeutta sitten käyttämättä? 

-> Valitettavasti käyttämätön osto-oikeuskiintiö ei siirry tuleville kuukausille, vaan jää käyttämättä.

Ja samaan syssyyn toinen kysymys, niin voiko Ekosähkön kanssa sopia pörssisähkösopimuksen Lumituulen sähkön päälle tulevasta sähköstä vai onko aina kyseessä kiinteähintainen sähkösopimus? 

-> Tällä hetkellä ainoa vaihtoehto osakassähkön käytön yhteydessä on kiinteähintainen Ekosähkö Aktiivi -sopimus

Ystävällisin terveisin,

Jaakko Savolahti, Toimitusjohtaja, Lumituuli Oy

jaakko.savolahti@lumituuli.fi 045 633 9379

Kiitos selvistä vastauksista.

Kiitos selvistä vastauksista. Nämä antavat selkeät raamit osakehankinnan ja sähkön hinnoittelun pohdintaan.

Osto-oikeuskiintiöstä vielä

Onko siihen, että kiintiö ei ole vuosikohtainen, jokin syy? Itselleni ainakin tämä toisi huomattavaa lisäarvoa, kun kulutus vaihtelee voimakkaasti kuukausien välillä?

 

YT

 

Olli

Osto-oikeuskiintiön viestintää voisi terävöittää

Ainakin minusta olisi selkeämpää, jos vuoden sijaan ilmoitettaisiin, että yksi osake antaisi osto-oikeutta 41,667 kWh / kk (ja että yli jääviä osto-oikeuksia ei voisi käyttää muina kuukausina).

Timo Rantalaiho

Pahoittelut Olli, kysymyksesi

Pahoittelut Olli, kysymyksesi oli jäänyt huomaamatta!

Lumituulessa ymmärrämme tämän osakkaan näkökulman oikein hyvin.

Vuositasolla tehtävässä tasauksessa on kuitenkin valitettavasti useita ongelmia, muun muassa:

1) Vuosihintaan tulee mahdollisesti merkittävä ero siitä, milloin osakassähkökiintiö loppuu. Esim. ostatko kaksi kuukautta Ekosähköä kesän vai talven hinnoilla. Tämä ohjaisi asiakkaita tekemään sopimukset alkusyksystä, jolloin osakassähkökiintiön loppuessa voisi ostaa loput sähköt kesähintaan.

2) Vuositasaus vaikeuttaisi selvästi sopimusten hallintaa. Se saattaisi houkuttaa esimerkiksi siihen, että osakas käyttää osakassähkökiintiönsä alle vuodessa, irtisanoo sopimuksen ja tekee sopimuksen uudestaan. Tässä tulisi sitten olla jokin esto, että uuden sopimuksen voi tehdä vasta kun täysi vuosi on kulunut kiintiön nollautumisesta. Tai että osakas vaihtaa osakassähkökiintiön loppumisen jälkeen sähkönmyyjää ja sitten palaa takaisin, kun uusi kiintiö on taas käytettävissä.

3) Yllä esitetyt seikat vaikeuttaisivat tilanteen hallintaa ja lisäisivät riskejä sähkön myyjän kannalta, jos tasaus olisi vuositasolla.

4) Kuukausitasaus on selkein ja parhaiten ennustettavissa oleva tapa jakaa kiintiö sekä sähkön ostajan että sähkön myyjän kannalta.

Vastaus löytyy myös äsken lisäämästäni FAQ-postauksesta: https://www.lumituuli.fi/forum/faq-osakassahkon-ostosta-ja-kaytosta

 

Tämä on ilmeisesti sittemmin

Tämä on ilmeisesti sittemmin muuttunut? Ekosähkön sivuilta: 

Osakkaan osakkeiden määrän mukainen osukkuussähkökiintiö jaetaan tasan vuoden kuukausille, katso esimerkki alla.

Käyttämätön osakkuussähkökiintiö siirtyy tuleville kuukausille. Tämä kiintiön kertyminen ”pankkiin” nollautuu kerran vuodessa. Nollautumisen ajankohta on se päivämäärä, jolloin Ekosähkö-sopimus on tehty tai sopimuksen osakemäärää on muutettu.Esimerkkilaskelmat:1. Osakkeiden määrän mukainen osakkuussähkön kiintiö jaetaan tasan vuoden eri kuukausille. Esimerkkinä: neljä osaketta oikeuttaa 4 x 500 kWh = 2 000 kWh:iin vuotuiseen ja 2000/12 = 166,67 kWh:n kuukausittaiseen käyttöön.Jos kuukauden kulutus on 200 kWh, 166,67 kWh laskutetaan osakkuussähkön hinnalla ja 33,33 kWh Ekosähkön hinnalla.2. Jos kuukauden kulutus on 100 kWh, 100 kWh laskutetaan osakkuussähkön hinnalla ja loput 66,67 osakkuussähköä siirtyy hyödynnettäväksi seuraavan kuukauden laskuun.Näin toimitaan, kunnes osakkuussähkön käyttöön oikeuttavan Ekosähkö-sopimuksen tekopäivästä tai osakkeiden määrän muutoksen merkitsemispäivästä Ekosähkö-sopimukselle on kulunut yksi vuosi. Sitten ”osakkuussähkön pankki tyhjenee” ja osakkuussähkön laskenta alkaa alusta.

Kiitos huomiosta owklee!

Kiitos huomiosta owklee! Lisäsin tiedon asiasta tuohon ensimmäisen postaukseen.

Ystävällisin terveisin,

Jaakko Savolahti

Onko tässä nyt sitten

Onko tässä nyt sitten kuitenkin syntynyt juuri se hassuus, mistä aikaisemmin mainittiin, eli että sopimus kannattaisi solmia tai osakemäärää muuttaa juuri lämmityskauden loputtua? Koska tällöin kesäkuukausilta jäisi kiintiötä "pankkiin" ja sen voisi hyödyntää täysimääräisesti lämmityskaudella. Mutta jos sopimusta päivitettäisiin juuri lämmityskauden alussa, siinä kohdassa "pankki" olisikin aina tyhjä, kun tulisivat ne kuukaudet, jolloin sähköä eniten kuluu.

Kyllä, tämä on nykytilanne.

Kyllä, tämä on nykytilanne. Eli jos kesäaikana kiintiötä kertyy pankkiin, kannattaa lopputalvesta/alkukeväästä tehdä muutos sopimuksella olevien osakkeiden määrään. Esim. poistaa yksi tänään ja lisätä se takaisin huomenna tms. Asian voi keskustella avoimesti läpi Ekosähkön asiakaspalvelun kanssa, tämä ominaisuus on heilläkin tiedossa. Asiasta on tiedotettu osakkaita mm. uutiskirjeessä viime vuoden toukokuussa.