Poistotaso?

Katselin nopeasti vanhoja tilinpäätöksiä. Vuotuinen tulostaso riippuu vahvasti valitusta poistonopeudesta. Jos poistot ovat alimitoitettuja, on todellinen tulos nopeasti tappiollinen.

Nopeasti katsottuna alkuperäisistä investoinneista on 7 vuodessa poistettu 1/3. Olisi mukava kuulla asiaan paremmin perehtyneiden kommentit, miten kyseiseen poistotasoon on päädytty, ja onko se kansainvälisesti ottaen normaali.

Forums: 

Poistoista

Olet oikeassa, että näin investointivaltaisessa toiminnassa poistot vaikuttavat merkittävästi tuloslaskelman tulokseen. Lumituulen tilinpäätöksen liitetiedoissa on ilmoitettu seuraava poistosuunnitelma:

Rakennuksissa, voimalaitoskoneissa ja kalustossa on käytetty 20 vuoden tasapoistoa.

Kahdenkymmenen vuoden poistosuunnitelma tulee voimalan arvioidusta käyttöiästä.

Korvausinvestoinnin suunnittelusta

Moi,

Olemmeko jo suunnitelleet, miten voimalan "uudelleenpystyttäminen" hoidetaan, kun todellinen käyttöikä päättyy? Miten korvausinvestoinnin rahoitusta ennakoidaan tällä hetkellä?

Meillä kun on (toistaiseksi) vain tämä yksi voimala, niin asia on tärkeä. Jos voimaloita olisi useampia, tuotanto ei olisi on/off-tyyppisesti yhden toimivan voimalan varassa.

Korvausinvestoinnin suunnittelusta

Koska Lumituulen nykyinen voimala on rahoitettu kokonaan omalla pääomalla, kaikki sähkönmyynnistä kertynyt tuotto on rahastoitu odottamaan uuden voimalan pystytystä. Se näkyy yhtiön taseessa erässä sijoitukset parikymmentä tuhatta euroa markkina-arvoaan alempana.

Käytännön asioita lienee turha spekuloida vielä, mutta todennäköisesti uutta voimalaa pystytettäessä voimalakoot ovat siinä määrin kasvaneet, että osa investoinnista katettaisiin myös lainalla.

Ja olet aivan oikeassa siinä, että vain yksi voimala lisää yhtiön riskiä. Palaan tähän asiaan vielä pian.