Lehdistötiedote 15.12.2011 - Tee itse ilmastolle jotain: tuulisähköyhtiö Lumituulen osakeanti

Tee itse ilmastolle jotain: tuulisähköyhtiö Lumituulen osakeanti

* Lumituuli Oy on vuonna 1998 perustettu, Suomen ensimmäinen kuluttajien omistama tuulisähköyhtiö. Yhtiöllä on yli tuhat sähkönkuluttajaa.
* Lumituuli on uusimassa 12 vuotta vanhan voimalansa Lumijoella ja myy miljoonalla eurolla uusia osakkeita 15.12.2011–24.1.2012 välisenä aikana.
* Lumituulen sähkö tulee ainoastaan omasta tuulivoimasta ja tuotot käytetään nimenomaan tuulivoiman rakentamiseen

Suomen tavoite on rakentaa 2500 MW tuulivoimaa vuoteen 2020 mennessä, mutta edistys on ollut verkkaista. Tuulivoiman syöttötariffi on tehnyt sen rakentamisesta riittävän kannattavaa. Nyt tavallisilla ihmisillä on tilaisuus lähteä mukaan omistamaan tuulivoimaa ja vaikuttamaan siihen, millä energialla Suomi pyörii. Tuulisähköä saa nykyään monenlaisilta toimijoilta, mutta vaikuttaako sen ostaminen? Kun maksaa sähköstä Lumituulelle, voi olla varma että se on tuotettu ainoastaan tuulivoimalla ja että tuotot käytetään vain tuulivoiman rakentamiseen, kuten jo 12 vuoden ajan. Osakkaana voi myös itse vaikuttaa yhtiön toimintaan yhtiökokouksissa. Vihreässä sähkössä tärkeintä onkin se, kenelle sähköstä maksaa.

Edellinen Lumituulen osakeanti ylimerkittiin 1,5-kertaisesti. Yhtiö uskoo, että tälläkin kertaa kiinnostus on suurta. Lumijoen Varjakassa tapahtuvan sähköntuotannon lisäksi Lumituuli on ollut mukana kehittämässä myös suurempia puistoja, mm. merituulipuistoa Oulunsalon ja Hailuodon välisellä merialueella.

Lumituulen uuden voimalan arvioidaan tuottavan jopa 4-5 GWh sähköä vuodessa ja sitä myydään ainoastaan osakkaille. Yksi osake maksaa annissa 260 euroa, ja sillä saa ostaa vuodessa 500 kWh tuulisähköä. Kerrostalokaksiossa kuluu noin 2000 kWh sähköä vuodessa. Tällä hetkellä sähkön hinta osakkaille on 5,95 snt/kWh. Lumituulen yhteistyökumppanina toimii Ekosähkö Oy, joka hoitaa sähkön laskutuksen ja sähkötaseen tasauksen.

Voimalan uusimiseen liittyvä hankinta-, luvitus- ja rakennusprosessi on vielä kesken. Mikäli voimalan rakentaminen ei jostain syystä onnistuisi, voidaan hanke keskeyttää ja joko peruuttaa osakeanti tai käyttää kerätty pääoma tuulivoimalahankkeeseen jossain toisessa kehitettävässä kohteessa. Merkitsijän oikeudet ja hankkeen riskit on käsitelty yksityiskohtaisemmin varsinaisessa osakeantiesitteessä.

Virallinen Finanssivalvonnan hyväksymä osakeantiesite on saatavilla yhtiön www-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/merkinta ja osakkeiden merkintä tapahtuu samassa paikassa 15.12.2011-24.1.2012

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sampsa Hario, sampsa.hario@lumituuli.fi, p. 040-5858483
Kuvat ja logot: www.lumituuli.fi/press

Forums: