Syöttötariffit vihdoin käyttöön

Myös Lumituulen uudet tuulivoimahankkeet tulevat taloudellisesti mahdollisemmiksi toteuttaa, kun uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tukijärjestelmä saadaan vihdoin käyttöön. Syöttötariffin taso ei kuitenkaan vielä riitä avomerituulipuistojen rakentamiseen.

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jonka seurauksena laki uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta tulee kokonaisuudessaan voimaan 25.3.2011 alkaen. Laki tuli jo osittain voimaan vuoden vaihteessa, mutta tukijärjestelmien mukaisen valtiontuen käyttöön tarvittiin Euroopan komission hyväksyntä.

Komissio hyväksyi tuulivoiman ja biokaasusähkön syöttötariffeihin liittyvän tukijärjestelmän viime viikolla.

– Tuulivoiman syöttötariffi takaa tuottajalle varmuuden saada tuottamastaan sähköstä 12 vuoden ajan tukea 83,5 euroa/MWh. Nopeasti investoija saa lisäksi enintään kolmen vuoden ajaksi (2015 loppuun asti) lisäbonuksen, jolloin takuuhinta nousee noin 105,3 euroon/MWh. Tavoite on, että maassamme olisi vuoteen 2020 mennessä jopa 2500 megawatin (MW) tuulivoimakapasitetti, mikä vastaisi vuosittain noin 6 terawattitunnin sähköntuotantoa, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen toteaa.

Tukijärjestelmään hyväksytään tuulivoimaloita, kunnes niiden generaattoreiden yhteisteho ylittää 2 500 MW.

Forums: