Ylimääräisen yhtiökokouksen 26.6.2008 päätöksiä

Lumituulen ylimääräinen yhtiökokous kokoontui torstaina 26.6.2008 Helsingissä ja päätti seuraavaa:

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 200 B-osakkeen ja 50000 euron suunnatusta osakeannista St1 Oy:lle. St1 Oy:n edustaja piti myös esityksen yhtiön toiminnasta uusiutuvien energianlähteiden alalla.

Yhtiökokous hyväksyi hallitukselle annettavan osakeantivaltuutuksen, joka mahdollistaa myös suunnatun osakeannin järjestämisen. Antivaltuutuksen suuruus on 1-1000 osaketta ja merkintähinta vähintään 250 euroa ja se on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Hallitus velvoitettiin myös pitämään huolta siitä, ettei yhtiön omistus keskity harvoihin käsiin.

Kainuun Energia Oy ilmoitti halunsa merkitä 200 kpl Lumituulen B-osakkeita 50000 eurolla, ja hallitus on päättänyt toteuttaa myös tämän suunnatun osakeannin.

Seuraavan kerran yleisöllä on mahdollisuus merkitä yhtiön osakkeita aikaisintaan keväällä 2009.

Forums: