Varsinaisen yhtiökokouksen 2009 päätöksiä

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 4.6.2009 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan lähdetään kehittämään Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuistoa aina rakennuslupavaiheeseen, ja hakemaan rahoitusta projektille. Myös muita voimalanpaikkoja etsitään ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2009 budjetti on investointien vuoksi 80 000 euroa tappiollinen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Olli Aalto, Milja Eskola, Jari Ihonen, Erkki Kataja, Pirjo Pentikäinen ja Markus Tykkyläinen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Varajäseniksi valittiin Aarne Koutaniemi ja Sampsa Hario.

Forums: