Varsinaisen yhtiökokouksen 2008 päätöksiä

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2007. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeannista yleisölle ilman osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta (suunnattu anti). Osakeanti järjestetään 1.4.-31.5.2008 internetissä yhtiön www-sivuilla.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että ilmoitettu B-osakkeiden määrä muutetaan kiinteästä määräväliksi.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi nykyisen hallituksen jäsenet (Sampsa Hario, Merja Hiltunen, Mikko Jalas, Aarne Koutaniemi ja Janne Pietikäinen) ja varajäseniksi valittiin Teppo Jalli ja Erkki Kauppinen.

Forums: