Vaikutukset linnustoon

Eikö vaikutukset linnustoon ole tahra Lumituulen valkoisessa imagossa? Nyt aiotaan laajentaa toimintaa voimakkaasti mitä parhaimmalla lintualueella jolloin aiheutetaan varmaankin merkittävää haittaa linnustolle?

Forums: 

Linnustovaikutukset

Käsitys merkittävästä haitasta perustunee ennakkoluuloihin. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että jonkun verran törmäyksiä tapahtuu, mutta pääosin linnut osaavat väistää tuulivoimaloita (tutkimuksesta Koistinen, J. 2004, http://www.environment.fi/default.asp?contentid=302172&lan=fi):

Törmäyskohde Lintukuolemia vuodessa Suomessa
Sähköverkko 200 000
Puhelin- ja radiomastot 100 000
Rakennukset yöllä 10 000
Rakennukset (ikkunat) päivällä 500 000
Majakat ja valonheittimet 10 000
Suomen nykyiset 60 tuulivoimalaa 100
Tieliikenne 4 300 000

Uusi amerikkalainen tutkimus (Sovacool, B. 2009: Contextualizing avian mortality: A preliminary appraisal of bird and bat fatalities from wind, fossil-fuel, and nuclear electricity) vertaili eri energiamuotoja ja tuli tulokseen "The study estimates that wind farms and nuclear power stations are responsible each for between 0.3 and 0.4 fatalities per gigawatt-hour (GWh) of electricity while fossil-fueled power stations are responsible for about 5.2 fatalities per GWh."

Minusta tuulivoimarakentamisen linnustovaikutuksia tulee verrata niihin vaikutuksiin, joita aiheutuu saman sähköenergian tuottamisesta toisella tuotantomuodolla. Tässä tuulivoima on vahvoilla jo sen ansiosta, ettei polttoainetta tarvitse kaivaa, rikastaa tai kuljettaa voimaloille.

Tulevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tullaan vaikutukset alueen linnustoon, kuten myös muuhun ympäristöön, ilman muuta selvittämään perusteellisesti. Ei sen enempää yhtiön johto kuin osakaskuntakaan varmasti halua lähteä rakentamaan tuulipuistoa, jolla olisi merkittäviä negatiivisia vaikutuksia alueen luontoarvoihin.