Tiedote 3.6.2015 - Hallitusohjelma pysäytti tuulivoiman kehittämisen

TIEDOTE 3.6.2015

Hallitusohjelma pysäytti tuulivoiman kehittämisen

Hallitusohjelmaan kuuluu erinomainen tavoite luopua hiilen käytöstä ja nostaa merkittävästi uusiutuvan energian osuutta. Ristiriitaisesti näiden tavoitteiden kanssa hallitusohjelmassa ilmoitettiin 20 % leikkauksesta uuden tuetun tuulivoiman määrään jo ennen kuin uudesta tukijärjestelmästä on mitään tietoa. Nykyisellä alhaisella sähkön hintatasolla mikään uuden sähkökapasiteetin rakentaminen ei markkinaehtoisesti kannata, joten käytännössä päätöksellä pysäytettiin tuulivoiman kehittäminen Suomessa.

Leikkauspäätös ampui itseään jalkaan, säästöä ei synny euroakaan

Kun hallitusohjelmakirjaus tuli julki, kaikki toimijat hakivat heti projektinsa kiintiöön ennen leikkausta. Hakeutuminen riitti lainvoimaisen tukipäätöksen saamiseksi, vaikka kiintiötä tämän jälkeen laskettaisiin uudella lailla. Tämän takia viimeisen viikon aikana tapahtui paniikkiryntäys, joka täytti koko kiintiön. Hallituksen tavoittelemaa säästöä ei tullut euroakaan ja ahneimmat palkittiin.

Tempoileva tukipolitiikka johtaa huonoihin tuloksiin

Yllättävä politiikkamuutos saa aikaan ryntäyksiä, jonka jäljiltä tullaan rakentamaan myös heikommin harkittuja projekteja. Normaalioloissa tuulivoimatoimijat kehittävät samanaikaisesti useita hankkeita, ja vaikeat tai luontoarvoiltaan herkemmät tai huonotuulisemmat hankkeet jäävät odottamaan ja parempia kehitetään edelleen. Jos kuitenkin kiintiöpäätöksen mahdollistavat kriteerit sattuivat täyttymään, tuki haettiin nyt kiireessä kaikille kriteerit täyttäville hankkeille, olivat ne hyviä tai huonoja.

Jatkossa rahan hinta on kalliimpi riskin noustua, työpaikat lähtevät

Tuulivoimahankkeen kehittäminen on pitkäjänteinen vuosia kestävä projekti, jossa mm. viranomaisen edellyttäviä selvityksiä tehdään omalla kustannuksella huomattava määrä ennen voimaloiden rakentamista. Moni tuulivoimahankkeita valmisteleva, kotimainen ja ulkomainen, kärsii nyt arvottomaksi muuttuneen investointinsa kulut nahoissaan luotettuaan Suomen valtion politiikkaan. Konkurssit ovat mahdollisia. Maamme maine vakaana matalan poliittisen riskin investointiympäristönä on tämän päätöksen kautta kärsinyt kolauksen ja investointipääoman hinta tulee nousemaan.

Huonon poliittisen päätöksen heijastusvaikutus muihin investointeihin Suomessa voi olla merkittävä. Pysähdyksiin ajettu ala ei työllistä enää alan palveluita, mikä tarkoittaa tuhansien alan työpaikkojen katoamista konsulttitoimialalta (esim. ympäristöselvitykset, tuulimittaukset jne.). Kansainväliset investoinnit energia-alalla tähyävät ohitse Suomesta vakaan investointiympäristön maihin kuten Ruotsiin.

Vaikutukset Lumituuleen

Hieman onnekkaasti emme kärsi pahasti, eikä vaikutus Lumituulen talouteen ole merkittävä. Voimalahankkeet Iissä ja Lumijoella saatiin viime vuonna valmiiksi, eikä kiintiöleikkaus koske niitä. Tuotantoluvut ovat jopa odotettua parempia ja rahoitus on järjestetty etukäteen. Uusia merkittäviä kustannuksia synnyttäneitä hankkeita ei ole, joten emme kärsi merkittäviä tappioita. Uusien hankkeiden kehittäminen on nyt vaikeaa, koska koko alalta on viety näkymät ja tieto siitä mitkä hankkeet olisivat taloudellisesti kannattavia. Käytännössä emme näissä oloissa voi viedä mitään hanketta eteenpäin ennen kuin energiapolitiikan suunta on selkiytynyt.

Kun investoinnit ovat vähissä, on erittäin valitettavaa, että poliittisella päätöksellä on suistettu vuosittain satoja miljoonia euroja investoiva ala kaaokseen. Kuukausi sitten kukaan ei odottanut näin tempoilevia päätöksiä tehtäväksi Suomessa. Vertauskohdat löytyvät talouskriisin vuosilta Espanjasta ja Kreikasta, jossa paniikkipäätöksillä hyvistä hankkeista tehtiin yhdessä yössä huonoja.

Toivomme, että hallitus jo aivan lähiviikkoina piirtää suuntaviivat Suomen uusiutuvan energian ennustettavalle kehittämiselle tarkemmin kuin hallitusohjelmassa. Tällä voidaan välttää kansainvälisten investoijien vetäytyminen, alan irtisanomiset ja nopeimpien palkitseminen. Uudessa järjestelmässä tulee myös ottaa huomioon kansalaisten osallistuminen tuulivoimainvestointeihin ja pienten tuulivoimakehittäjien rajoitetut resurssit kantaa taloudellista riskiä. Toivomme vähemmän yllätyksiä, enemmän ennustettavuutta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sampsa Hario, p. 040 585 8483 sampsa.hario@lumituuli.fi

 

Forums: