Tiedote 23.3.2016 - Oulunsalo-Hailuoto -merituulipuiston kehitys on päättynyt

Oulunsalo-Hailuoto -merituulipuiston kehitys on päättynyt

Lumituuli Oy, Oulun Seudun Sähkö (sittemmin hankkeessa jatkoi Propel Voima) ja Metsähallitus aloittivat Oulunsalon ja Hailuodon väliselle alueelle merituulivoimapuiston hankekehityksen 2008. Hankkeen kehittäminen vaati monenlaisen osaamisen kehittämistä, sillä Suomessa ei ennen oltu kehitetty näin suurta meriperusteista tuulipuistoa. Hankkeessa mm. suunniteltiin betoninen kasuuniperustus, viistokaikuluodattiin koko salmi, suunniteltiin Oulunsalon Riutunkariin pienvenesatamaa, inventoitiin vesikasvillisuus, tehtiin kolme vuotta muuttolintuseurantaa ja mallinnettiin kahdesti jäiden kulkua. Yhteensä kehitystyö maksoi yli miljoona euroa, jonka maksoivat hankekehitysosapuolet. Ympäristöselvitysten tulokset ovat viranomaisten ja tutkijoiden julkisesti saatavilla.

Hankkeessa tehtiin suuri määrä selvityksiä ja täysi ympäristövaikutusten arviointi, sekä arvioinnit tuulivoimapuiston vaikutuksesta läheisiin Natura-alueisiin. Kesällä 2015 Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta saadussa lausunnossa tultiin siihen tulokseen, että vähäisiä suurempia vaikutuksia Natura-alueiden suojeluarvoihin on, ja tuulipuiston hankekehittäjät päättivät keskeyttää kehitystyön. Oulunsalo-Hailuoto -merituulipuistohankkeella ei nyt nähdä olevan toteuttamismahdollisuuksia.

Hankekehittäjät kiittävät Oulun kaupunkia, Hailuodon kuntaa ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskusta yhteistyöstä.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Sampsa Hario, Lumituuli Oy, sampsa.hario@lumituuli.fi, p. 040 585 8483

Toimitusjohtaja Mika Salo, Propel Voima, mika.salo@vsv.fi, p. 050 598 8614

***

Asiakasomisteinen Lumituuli Oy on vuonna 1998 perustettu suomalainen tuulisähköä tuottava ja myyvä yhtiö. Yhtiö korvasi vanhan tuulivoimalansa Lumijoen Varjakassa uudella ja sen lisäksi sillä on keväällä 2014 valmistunut voimala Iissä. Yhtiö on ensimmäinen kuluttajien omistama tuulisähköyhtiö ja sillä on yli 1200 osakasta, jotka käyttävät yhtiön tuottamaa sähköä. Yhtiö toimii eettisesti ja vastuullisesti ja ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon vaikutuksen ympäristöön ja yhteiskuntaan. Lumituulelle on myönnetty Yhteiskunnallisen yrityksen merkki, jonka saa yritys, jonka ensisijainen tavoite on ratkoa yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia.

Lumituulen sähköä ostamalla vaikutat. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön tuotot on käytettävä uusiin tuulivoimainvestointeihin. Jokainen yhtiölle maksettu euro on siis investointi lisätuulivoimaan.

Forums: