Osakkeiden laimeneminen

Hei!

Näin kadunmiehenä kysyn. Oletetaan että henkilöllä on B-osakkeita hankittuna sanotaan vaikkapa 10 v sitten. Nyt näyttää uusia osakeanteja tulevan aika usein. Jollei vanhojen osakkeiden omistaja osallistu näihin hänen omistuksensa koko yhtiöstä pienenee?

Forums: 

Uudet osakkeet tuovat myös uutta pääomaa

Näin on, osakkeita on annettu paljon lisää ja jos uusia osakkeita ei merkitse, oma osuus yhtiöstä pienentyy. Mutta osakkeita ei toisaalta anneta ilmaiseksi, joten yhtiöön tulee vastaavasti lisää pääomaa, joka käytetään toiminnan kasvattamiseen.

Vuodesta 2007 osakkeiden määrä on kasvanut 3784:stä 6485:een (+71,4 %).

Toisaalta yhtiön osakepääoma on kasvanut vastaavasti, vuoden 2014 liikevaihto tulee olemaan moninkertainen ja sähköntuotanto yli kaksinkertainen.