Lumituulen ylimääräisen yhtiökokouksen 2.11.2011 päätöksiä

Lumituulen ylimääräinen yhtiökokous 2.11.2011 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous päätti rahoittaa investoinnin Sähkäleen korvaamiseen pankkilainalla, B-osakkeilla, joukkovelkakirjalainalla ja uusilla C-osakkeilla, tässä järjestyksessä.

Päätettiin joukkovelkakirjalainasta hallituksen esityksen mukaan.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että uusi C-osakesarja mahdollistuu. Yhtiöjärjestyksessä on nyt myös selkeämmin sanottu, että osakassähkön hinta seurailee pörssihintaa.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen järjestämään osakeannin, jossa osakepääomaa nostetaan enintään 1 500 000 eurolla antamalla enintään 4000 uutta B-osaketta sekä enintään 4000 uutta C-osaketta. Merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa. Hallitus päättää annin yksityiskohdista. Yhtiön kannan mukaan osakeanneista on laadittava myös antiesite.

Forums: