Lumituulen varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätöksiä

Lumituuli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä ja Google Meetissä la 21.5.2022 ja hallitus järjestäytyi heti kokouksen jälkeen.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio -168 340,00 euroa siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokoukselle esiteltiin toimintasuunnitelma, jonka mukaan vuoden 2022 prioriteetti on Keminmaalla sijaitsevan Lumituulen tuulivoimahankkeen hankekehitykseen panostaminen. Toimitusjohtaja esitteli vuodelle 2022 voitollisen budjetin.

Yhtiökokous hyväksyi osakeantivaltuutuksen antamisen hallitukselle esityksen mukaisesti.

Hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla, eli varsinaisia jäseniä ovat Mikko Jalas, Kimmo Keinänen, Aarne Koutaniemi, Lauri Saarinen, Piritta van der Beek ja Johanna Viskari ja varajäseniä Tobias Simon ja Pekka Palomäki.Hallitus valitsi viime vuoden tapaan puheenjohtajakseen Mikko Jalaksen.

Tilintarkastajana jatkaa HTM-yhteisö Tiliextra Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Matti J. Mäkinen.

Forums: