Lumituulen varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätöksiä

Lumituuli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä ja Google Meetissä la 12.6.2021 ja hallitus järjestäytyi heti kokouksen jälkeen.Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio -20 316,47 euroa siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan strategiatyötä jatketaan uuden hallituksen kanssa. Toimitusjohtaja esitteli vuodelle 2021 tappiollisen budjetin, mutta v. 2022 arvio on voitollinen.Yhtiökokous hyväksyi osakeantivaltuutuksen antamisen hallitukselle esityksen mukaisesti.Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Mikko Jalas, Kimmo Keinänen, Aarne Koutaniemi, Lauri Saarinen, Piritta van der Beek ja Johanna Viskari ja varajäseniksi Tobias Simon ja Pekka Palomäki.Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Jalaksen.Tilintarkastajana jatkaa HTM-yhteisö Tiliextra Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Matti J. Mäkinen.

Forums: