Lumituulen varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätöksiä

Lumituuli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä ja Zoomissa la 26.9.2020 ja hallitus järjestäytyi heti kokouksen jälkeen.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 57 972,67 euroa siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan rekrytoidaan uusi toimitusjohtaja ja jatketaan strategiatyötä hänen kanssaan. Toimitusjohtaja esitteli vuodelle 2020 tappiollisen budjetin, mutta v. 2021 pyritään palaamaan voitollisiksi.

Yhtiökokous hyväksyi osakeantivaltuutuksen antamisen hallitukselle esityksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten palkkioita päätettiin korottaa ehdotuksen mukaisesti, sillä ne ovat olleet kymmenen vuotta muuttumattomat ja hallitustyön vaativuus on sinä aikana noussut merkittävästi.

Hallitukseen valittiin valittiin Sampsa Hario, Mikko Jalas, Kimmo Keinänen, Aarne Koutaniemi, Ulla Leppä ja Lauri Saarinen. Varajäseniksi valittiin Tobias Simon ja Piritta van der Beek.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Koutaniemen.

Tilintarkastajana jatkaa HTM-yhteisö Tiliextra Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Matti J. Mäkinen.

 

Forums: