Lumituulen varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätöksiä

Lumituuli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.5.2016 ja hallitus järjestäytyi heti kokouksen jälkeen.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 175 490,38 euroa siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan kehitetään hankkeita Keminmaalla ja Helsingissä sekä jatketaan muita kehitystöitä. Budjetti osoittaa pienempää tulosta vuodelle 2016.

Yhtiökokous hyväksyi osakeantivaltuutuksen antamisen hallitukselle esityksen mukaisesti.

Hallitukseen valittiin Milja Eskola, Sampsa Hario, Juhani Ikonen, Mikko Jalas, Erkki Kataja ja Aarne Koutaniemi ja varajäseniksi Pirjo Pentikäinen ja Topias Uotila.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Milja Eskolan. Hallitus päätti myös kokouksessaan laskea osakassähkön hintaa 1.8.2016 alkaen 5,30 senttiin kilowattitunnilta Ekosähkön laskiessa omaa hintaansa.

Tilintarkastajana jatkaa HTM-yhteisö Tiliextra Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Matti J. Mäkinen.

 

Forums: