Lumituulen varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätöksiä

Lumituuli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23.5.2015 ja hallitus järjestäytyi heti kokouksen jälkeen.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio -7114,82 euroa siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan Lumijoen hanke viimeistellään ja kehitetään uusia hankkeita.

Yhtiökokous hyväksyi osakeantivaltuutuksen antamisen hallitukselle esityksen mukaisesti.

Hallitukseen valittiin jatkamaan Milja Eskola, Sampsa Hario, Juhani Ikonen, Mikko Jalas, Lauri Saarinen ja Maria Vuorelma ja varajäseniksi Erkki Kataja ja Pirjo Pentikäinen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Milja Eskolan. Lauri Saarinen erosi hallituksesta päätyöhönsä liittyvistä syistä heti ensimmäisen kokouksen jälkeen.

Tilintarkastajana jatkaa HTM-yhteisö Tiliextra Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Matti J. Mäkinen.

 

Forums: