Lumituulen varsinaisen yhtiökokouksen 18.5.2013 päätöksiä

Lumituuli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Lumijoella 18.5.2013 ja päätti seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2012. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio -35583,51 euroa siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan jatketaan Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston kehittämistä, jatketaan Sähkäleen uusimisprojektia 2014 keväällä, sekä rakennetaan uusi tuulivoimala Iin Laitakariin vuoden 2013 aikana.

Yhtiökokous hyväksyi osakeantivaltuutuksen antamisen hallitukselle esityksen mukaisesti.

Hallitukseen valittiin jatkamaan Milja Eskola, Sampsa Hario, Juhani Ikonen, Mikko Jalas, Pirjo Pentikäinen, Lauri Saarinen ja varajäseniksi Erkki Kataja ja Aarne Koutaniemi. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Milja Eskolan.

Tilintarkastajana jatkaa HTM-yhteisö Tiliextra Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Matti J. Mäkinen.

Kokouksen päätteeksi noin 10 henkilön joukko kävi tuulivoimalan keinosaarella tutustumassa voimalaan. Kiitos osallistujille!

Forums: