Lumituulen varsinaisen yhtiökokouksen 13.6.2012 päätöksiä

Lumituulen varsinainen yhtiökokous 13.6.2012 on päättänyt seuraavaa:

Yhtiökokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Yhtiökokous päätti että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka mukaan jatketaan Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston kehittämistä hakemalla rakennus- ja vesilupia sekä pyritään keräämään tietoja investointipäätöksen tekemistä varten asiassa 2013.

Tavoitteena on edelleen Sähkäleen uusiminen vuoden 2013 aikana ja muiden paikkojen jatkokehitys. Tarvittaessa otetaan debentuuri tai lasketaan lisää osakkeita liikkeelle vanhan korotusvaltuutuksen nojalla. Vuoden 2012 budjetti on tappiollinen noin -92000 euroa kehityskustannusten vuoksi.

Hallitukseen valittiin Milja Eskola, Sampsa Hario, Juhani Ikonen, Mikko Jalas, Pirjo Pentikäinen, Lauri Saarinen ja varajäseniksi Erkki Kataja ja Aarne Koutaniemi. Hallitus valitsi elokuussa puheenjohtajakseen Milja Eskolan.

Tilintarkastajaksi valittiin HTM-yhteisö Tiliextra Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Matti J. Mäkinen.

Forums: