Lumituulen toiminnan kehittäminen ja laajentaminen [vanha viesti]

Aarne Koutaniemi, 14.3.2007.

Hei,

Lumituulella on ollut vuokralla merialue Hailuodon ja Oulunsalon välisen lauttareitin pohjoispuolelta, ja tämän hankkeen käynnistäminen on odottanut otollista aikaa. Valtion toimenpiteitä tuulivoiman edistämiseksi on nyt vihdoin tullut: eduskunta on hyväksynyt sähkömarkkinalain muutoksen, jolla tuotannolta perittäviä siirtohintoja ja voimalan verkkoonliittämiskuluja rajoitetaan kohtuullisiksi. Investointituet tosin ovat viime aikoina olleet "kiven alla".

Sekin, miten tuulisähkö saadaan kaupaksi, on ratkaisevaa. Kuluttajat ovat tehneet tuulisähkövalintoja, mutta mitään massarynnistystä ei ole ollut. Kauppa- ja teollisuusministeriössä on aloitettu pohtia, miten uusiutuvalle energian tuotannolle taattaisiin minimihinta. Tämä voisi mahdollistaa tuulivoimankin nopeamman rakennustahdin.

Toisesta voimalasta ei Lumituulella ole vielä konkreettisia suunnitelmia, mutta siihen alkaisi olla jo mahdollisuuksia yhtiön varojen puolesta. Kirjanpidollisesti yhtiön varoista tällä hetkellä noin puolet on ensimmäisessä voimalassa ja sen perustuksissa (keinosaariratkaisu), ja noin puolet sähkönmyyntitulojen sijoituksissa (enimmäkseen korkorahastoissa, merkittävä osuus kuitenkin sijoitettuna uusiutuvaan energiaan ja energiansäästötoimintaan).

t. Aarne Koutaniemi
Lumituuli Oy:n toimitusjohtaja

Forums: 

Lumituulen toiminnan laajentaminen ja kehittäminen

Hei,

Hyvä, jos Lumituulella on laajentumis- ja kehittymispyrkimyksiä. Olen itse ollut osakkaana alkuperäisestä osakeannista lähtien ja odotellutkin Lumituulen toiminnan laajentumista. Tuulivoimaloita luonnossa katsellessa mietityttää niiden massiivisuus, melu ja haitta ainakin linnuille. Näistä haitoista huolimatta olen kyllä vankka tuulivoiman kannattaja.
Kun Lumituuli nyt on suunnittelemassa uutta voimalaa, onko muunlaisia "myllyjä" harkittu tai sellaisiin tutustuttu? Ovatko ne ominaisuuksiltaan kilpailukykyisiä näihin vanhanmallisiin verrattuna? Jos tuulivoimalalla olisi vähemmän näitä esteettisiä ja todellisia ympäristöhaittoja, niiden sijoittaminenkin olisi varmaankin helpompaa.
Tässä voisi ainakin ajatella kysynnän luovan tarjontaa, jos "vaihtoehtoisten" tuulivoimaloiden tarjontaa ei vielä riittävästi ole. Onko liian rohkeaa ja taloudellisesti riskialtista ryhtyä mahdolliseksi päänavaajaksi...

Aprikoi Jyrki Haapasalmi