Lumituulelle yhteiskunnallisen yrityksen merkki

Lumituulelle myönnettiin kesäkuun alussa yhteiskunnallisen yrityksen merkin käyttöoikeus.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, jonka ensisijainen tavoite on ratkoa yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Se käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Yrityksen on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään.

Haimme Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä, sillä haluamme kertoa asiakkaille ja muille sidosryhmillemme, että Lumituuli perustettiin edistämään tuulivoiman hyödyntämistä.

Tiedote Suomalaisen työn liiton sivuilla:
http://avainlippu.fi/ajankohtaista/liiton-tiedotteet/yhteiskunnallinen-yritys-merkit-myonnettiin-tuulivoimayhtiolle-ja-ty

Forums: